Tworzymy przyjazne i bezpieczne miejsce pracy 

Naszym celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu, odpowiedzialności za powierzone zadania i umiejętnie przekazywanej informacji zwrotnej.

Rozwój pracowników

ING Bank Śląski należy do międzynarodowej Grupy ING. Dotychczas każda ze spółek Grupy prowadziła odrębne działania employer brandingowe. W 2016 roku Grupa ING wyszła z inicjatywą wyłonienia globalnego Employer Value Proposition (EVP), opartego na wspólnych wartościach i kulturze organizacyjnej. 

Wdrożenie EVP wiąże się między innymi z przyjęciem nowej strategii rekrutacyjnej. Chcemy dawać satysfakcję młodym, którzy oczekują wpływu na wykonywaną pracę i szybkich efektów. Przyciągamy kulturą organizacyjną opartą na wartościach i zachowaniach Pomarańczowego Kodu oraz ciekawą pracą. Wewnętrznie wdrażamy jednolite podejście do zarzadzania (ang. Performance Management). Dodatkowo ING przestaje być bankiem o standardowej strukturze organizacyjnej, gdzie pracownicy są przypisani do poszczególnych pionów. To sprawia, że nasze środowisko pracy jest nowoczesne i innowacyjnie. 

 

Kultura dialogu

Stale doskonalimy narzędzia i sposoby przekazywania informacji wewnątrz organizacji. Punktem wyjścia są zawsze regularne spotkania. Kluczowe informacje trafiają też do pracowników poprzez e-maile, w formie aktualności na stronie głównej intranetu i na łamach gazety wewnętrznej.

Raz w roku pracownicy wszystkich szczebli korzystają z Rozmowy Rocznej – narzędzia, które umożliwia zarządzanie własną karierą, budowanie ścieżki rozwoju, zwiększanie własnej skuteczności i zdobywanie motywacji. Przykładamy dużą wagę do tego, by opierała się ona na dwustronnej informacji zwrotnej.

Nasi pracownicy mają możliwość cyklicznego wyrażania opinii na temat swojej pracy w anonimowym badaniu kultury organizacyjnej WPC. W 2016 roku wzięło w nim udział 85 procent zatrudnionych. Uczestnicy badania wysoko ocenili naszą działalność w obszarach zorientowania na klienta, przywództwa i strategii, pracy zespołowej i efektywności oraz zarządzania ludźmi. Podobnie jak dwa lata wcześniej, badanie wskazuje również na bardzo wysoki poziom trwałego zaangażowania (84 procent). Pozyskane tą drogą opinie naszych pracowników stanowią podstawę do określenia priorytetów działania na rok następny. 

Dobre miejsce pracy

Tworzymy warunki pracy, które uwzględniają zmienne potrzeby pracowników. Dla przykładu od 2012 roku prowadzimy program umożliwiający pracownikom gromadzenie dodatkowego kapitału na emeryturę. Przystąpiło do niego już ponad 60 proc. zatrudnionych.

W lutym 2016 roku ING Bank Śląski już po raz siódmy otrzymał certyfikat Top Employer Polska (2016). Nagroda przyznawana przez Top Employers Institute – niezależną międzynarodową organizację, potwierdza naszą przynależność do grupy wiodących pracodawców na świecie. 

Nasz bank został też wymieniony w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. W kategorii Praktyki z zakresu pracy zaprezentowane zostały: Działania employer branding, Innowacje jako integralny element kultury organizacji, IT TECH DAY, cykl szkoleń z zakresu compliance i ryzyka oraz – jako praktyki długoletnie – staże wewnętrzne dla pracowników, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ekologiczna edukacja oraz Pomarańczowe Rowery dla pracowników, jak również udogodnienia dla rodziców. Z kolei w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej wymienione zostały: udział w programie edukacyjnym Warszawskiego Instytutu Bankowości (Bakcyl), akcja edukacyjna Od oszczędzania do inwestowania, zaangażowanie pracowników w akcje charytatywne, a także – w ramach praktyk długoletnich – Praktyka z Lwem, przeznaczona dla studentów oraz inicjatywy wolontariackie (Dobry Pomysł, Biegnij Warszawo, krwiodawstwo).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Zintegrowanym Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego 2016