Myślimy o naszym otoczeniu

Angażujemy się w edukację finansową i stale zwiększamy dostępność naszych placówek. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności – dwie bankowe fundacje i nasi wolontariusze wspierają potrzebujących.

Edukacja finansowa 

Interesuje nas, jakie czynniki decydują o finansowych wyborach konsumentów. Zależy nam, aby były one jak najbardziej racjonalne. Dlatego, na różne sposoby, dzielimy się wiedzą o finansach.

Zaangażowani pracownicy

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy ING Banku Śląskiego S.A., nasi pracownicy mogą przeznaczyć 8 godzin z rocznego czasu pracy na wolontariat pracowniczy. Od 2006 roku wspólnie z Fundacją ING Dzieciom prowadzimy program Wolontariat ING, który polega na wsparciu działalności społecznej naszych pracowników w środowisku lokalnym.

Więcej informacji na temat relacji banku ze społeczeństwem znajdziesz na stronach: