Odpowiedzialność społeczna i edukacja finansowa
 

ING Bank Śląski S.A. prowadzi działania społeczne i charytatywne w priorytetowych obszarach, zgodnie ze swoją strategią zrównoważonego rozwoju. Nasze działania realizujemy zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami społecznymi oraz ze wsparciem dwóch fundacji korporacyjnych - Fundacji ING Dzieciom i Fundacji Sztuki Polskiej ING. W 2020 roku oprócz standardowych działań, część naszego zaangażowania związane było z epidemią koronawirusa.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej i przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w roku, które może przeznaczyć na wolontariat. Wolontariusze Banku ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

W 2019 roku 7 052 godzin 865 naszych pracowników poświęciło na bezinteresowną pomoc w akcjach wolontariackich m.in. Fundacji ING Dzieciom. W 2020 roku było to odpowiednio 1 072 godziny i 188 osób. W związku z pandemią koronawirusa wiele działań z tego obszaru zostało przeniesionych do przestrzeni online. Ich rodzaj, zakres oraz forma były dopasowywane do potrzeb beneficjentów oraz możliwości pracowników w trudnym czasie pandemii.

Darowizny

W 2020 roku ING Bank Śląski przekazał 49 darowizn charytatywnych finansowych, z czego 16 bezpośrednio dotyczyło walki z pandemią koronawirusa w ramach dodatkowej pomocy skierowanej do służb medycznych, otrzymały je szpitale w całej Polsce na zakup środków medycznych i sprzętu. ING Bank Śląski przekazał również 2 darowizny dla pracowników walczących z chorobami nowotworowymi. Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING Banku Śląskiego S.A. Polityka określa te cele, które bank wspiera w ramach darowizn, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

  •  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (szczególnie w obszarze edukacji finansowej),
  • ochrona zdrowia i profilaktyka,
  • wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń szczególnych, w których ucierpiał pracownik lub członek (członkowie) jego rodziny.

Wśród pozostałych, przekazanych darowizn były m.in. darowizny na działania w obszarze edukacji finansowej i zaangażowania społecznego młodzieży dla Fundacji Zwolnieni z Teorii, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu Bakcyl, Fundacji CoderDojo na rzecz rozwoju ING CoderDojo (działania online). W obszarze ochrony zdrowia dodatkowo darowizny otrzymały fundacje od lat prowadzące wartościową społecznie działalność na rzecz poprawy zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej Fundacji Gastroenterologii. ING Bank Śląski kontynuował wsparcie regionalnych i lokalnych organizacji charytatywnych m.in. wsparł Fundację im. Dr. Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Fundację Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach, Fundację „Pomóż im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi. 

W 2020 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych, głównie związane z potrzebami nauki zdalnej w domu dzieci i młodzieży. Wartość sprzętu IT przekazanego do fundacji, stowarzyszeń i placówek opiekuńczych wyniosła 174 680,37 zł. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING Banku Śląskim. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości organizacje charytatywne, szkoły, placówki opiekuńcze oraz Fundacja ING Dzieciom.

Sponsoring

W 2020 roku kontynuowaliśmy strategię i angażowaliśmy się w działania sponsoringowe skierowane do ludzi młodych, przedsiębiorców, właścicieli kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ale także włączaliśmy się w projekty związane z ekologią i elektromobilnością. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie. Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

  • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
  • European Tech & Start-up Days w Katowicach,
  • Open Eyes Economy w Krakowie,
  • Wirtualne Biegnij Warszawo.

Fundacja ING Dzieciom

ING Bank Śląski - Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Realizuje misję społeczną ING, wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Poprzez autorskie programy dąży do wyrównywania szans życiowych młodych ludzi, których start w dorosłość z różnych powodów jest utrudniony.

Przejdź na stronę Fundacji ING Dzieciom

Fundacja Sztuki Polskiej ING

ING Bank Śląski - Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja powstała 20 lat temu. Wierzymy, że tworząc dobrą kolekcję sztuki, przyczynimy się do promocji artystów i artystek oraz sztuki współczesnej. Chcemy upowszechniać tradycję kolekcjonowania sztuki. Nasza działalność jest finansowana z corocznych darowizn spółek Grupy ING w Polsce.

Przejdź na stronę Fundacji Sztuki Polskiej ING

O odpowiedzialności społecznej przeczytasz także w Zintegrowanym Raporcie Rocznym

Dowiedz się więcej