ING BANK ŚLĄSKI

Fundacja ING Dzieciom

Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Działania fundacji wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego, której jednym z podstawowych założeń jest niwelowanie barier i brak zgody na wykluczenie kogokolwiek z życia społecznego i dostępu do edukacji. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

Swoją misję fundacja realizuje poprzez autorskie programy społeczne

Turnusy Uśmiechu

Bezpłatne dwunastodniowe turnusy terapeutyczne, edukacyjne, kolonie i zimowiska dla 50–osobowych grup dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogiczno-wychowawczej. Do turnusów zostają zakwalifikowane organizacje i szkoły, których pomysły na pobyt w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle zostały ocenione jako najciekawsze.

Wolontariat ING

W ramach tego programu pracownicy ING, przy finansowym wsparciu fundacji, realizują własne projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej lub domami dziecka. Każdemu pracownikowi ING przysługuje 8 godzin czasu pracy na wolontariat,

Książki

Fundacja bezpłatnie przekazuje książki dla dzieci:

 • „Kosmita” – opowiada o chłopcu ze spektrum autyzmu. Historia bohaterów ma pomóc w zaakceptowaniu trudnych okoliczności i poszukiwaniu wsparcia w specjalistycznej terapii 
 • „Lucjan lew, jakiego nie było” - to książka biblioterapeutyczna, która jest bezpłatnie wręczana małym pacjentom onkologii i nefrologii w całej Polsce.
 • „Bałwan w lodówce” – książka Fundacji Sztuki Polskiej ING, która opowiada o tym, czym i dlaczego zajmują się współcześni artyści. Do książki dołączone są scenariusze zajęć.
 • „Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli” – to unikalny w swojej formie i podejściu do tematu podręcznik o tym, czym jest zespół Aspergera i jak możemy pomóc dzieciom z jego cechami odnaleźć się w społeczeństwie. Podręcznik wydany przez Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie.

Pomarańczowa Siła

Pomarańczowa Siła to wsparcie pracowników ING dla dzieci, które chcą być aktywne. Drużyna ING co roku uczestniczy w „Biegnij Warszawo” − 10-kilometrowym biegu i 5-kilometrowym marszu, które przekładają się na zajęcia sportowe dla dzieci w całej Polsce. Pracownicy ING promują zdrowy i aktywny styl życia, a każdy uczestnik Pomarańczowej Drużyny zwiększa pulę środków, które Fundacja ING Dzieciom przekazuje na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. W roku 2020 odbywa się specjalna, olimpijska edycja Pomarańczowej Siły, skierowana do dzieci z niepełnosprawnościami narządów ruchu, wzroku i słuchu.  Chcemy aby dzięki zajęciom sportowym i wspólnym treningom z ambasadorami dzieci dobrze się bawiły i odkrywały swoją wewnętrzną siłę.

Kogo wspieramy?

Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to:

 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne),
 • świetlice środowiskowe,
 • szpitale prowadzące oddziały pediatryczne.

Forma pomocy i działalność wspieranej przez Fundację ING Dzieciom organizacji musi być spójna z jej celami oraz misją.

Zgodnie z powyższym, fundacja nie pomaga organizacjom prowadzącym działalność polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi konflikt interesów z celami statutowymi fundacji.

Więcej o Fundacji

Zobacz także

 • Pomagajmy razem

 • Zespół fundacji

 • Kontakt

Pomagajmy razem

Pomagaj razem z nami. Działania Fundacji ING Dzieciom możesz wesprzeć na dwa sposoby:

 • Przelew dobroczynny

Wpłać darowiznę na cele statutowe fundacji

 • Przekaż 1% podatku

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia jej programów poprzez przekazanie 1% podatku.

KRS 0000103267

Zespół fundacji

Zarząd Fundacji

Agata Tomaszewska – Prezeska Zarządu Fundacji

Joanna Ostenda – Członek Zarządu

Krzysztof Stecz – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Joanna Erdman – Przewodnicząca Rady

Maja Chabińska-Rossakowska – Członek Rady

Joanna Dymna–Oszek – Członek Rady

Justyna Kesler – Członek Rady

Beata Klonecka – Członek Rady

Zespół Fundacji

Jolanta Bujok – Koordynator Turnusów Uśmiechu

Bożena Drożdż – Główny Księgowy

Justyna Pocztowska – Koordynator Programu Wolontariat ING

Agata Niemczyk – Dyrektor Ośrodka Fundacji

Kontakt

Fundacja ING Dzieciom

ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła
fundacja@ingdzieciom.pl
+48 33 855 22 83

NIP: 5471623565, REGON: 70437107, KRS:0000103267

Fundacja nie odpowiada na prośby osób prywatnych.