www.ingdzieciom.pl

Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

Swoją misję fundacja realizuje poprzez autorskie programy społeczne.

 • Turnusy Uśmiechu - bezpłatne dwutygodniowe turnusy terapeutyczne, edukacyjne, kolonie i zimowiska dla 50–osobowych grup dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogiczno-wychowawczej. Do turnusów zostają zakwalifikowane organizacje i szkoły, których pomysły na pobyt w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle zostały ocenione jako najciekawsze,
 • Wolontariat ING  - w ramach tego programu pracownicy ING, przy finansowym wsparciu fundacji, realizują własne projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej lub domami dziecka. Każdemu pracownikowi ING przysługuje 8 godzin czasu pracy na wolontariat,
 • Biblioterapia  - fundacja bezpłatnie przekazuje wydane wspólnie z ING Bankiem Śląskim książki dla dzieci: - „Kosmita” i „Lucjan lew, jakiego nie było” oraz książkę „Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli”, wydaną przez  Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie" przy wsparciu fundacji,
 • Świetlice internetowe ING  - w latach 2005-2013 fundacja otwierała świetlice, dzięki którym dzieci mogą korzystać z dostępu do Internetu i nowych technologii.

Nasze programy

Turnusy Uśmiechu

Ośrodek Fundacji ING Dzieciom w Wiśle przez cały rok przyjmuje zorganizowane grupy dzieci i młodzieży na bezpłatne dwutygodniowe turnusy terapeutyczne, edukacyjne, kolonie i zimowiska. Pomysły na turnusy zgłaszają do fundacji organizacje pozarządowe i szkoły, w konkursach ogłaszanych na stronie www.ingdzieciom.pl. Co roku gościmy w naszym ośrodku 22 Turnusy Uśmiechu, czyli około tysiąca osób.

Bieżące informacje o Turnusach Uśmiechu dostępne są na stronie internetowej Fundacji ING Dzieciom oraz na fanpage’u Fundacja ING Dzieciom na Facebook'u.

 

Wolontariat ING

W ramach programu wolontariatu pracowniczego Fundacja ING Dzieciom wspiera rozwój lokalnych społeczności i zaangażowanie pracowników. Wolontariusze ING działają we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej, przy wsparciu merytorycznym i finansowym fundacji.

W 2017 roku 620 wolontariuszy zrealizowało 79 projektów z konkursu grantowego fundacji pn. Dobry Pomysł oraz podejmowało inicjatywy doraźne na rzecz dzieci i młodzieży. 

Drużyna pracowników ING co roku uczestniczy w „Biegnij Warszawo” − 10 kilometrowym biegu w stolicy, którzy poprzez swoją aktywność w tym wydarzeniu angażują się w działania na rzecz dzieci prowadzone przez Fundację ING Dzieciom. ING Bank Śląski za każdego aktywnego uczestnika biegu przekazuje środki, które w ramach konkursu „Pomarańczowa Siła”, trafiają do rekomendowanych przez pracowników ING organizacji społecznych, które przygotowały dla dzieci projekty o charakterze sportowo-edukacyjnym. W 2017 roku w imprezie uczestniczyła rekordowa liczba ponad 1 000 pracowników fundacja – 803 biegaczy i 266 maszerujących, dzięki którym fundacja otrzymała od banku 93 600 zł. 

Bieżące informacje o Wolontariacie dostępne są na stronie internetowej Fundacji ING Dzieciom oraz na fanpage’u Fundacja ING Dzieciom na Facebook'u.

 

Biblioterapia

W latach 2005-2010 fundacja wspierała realizację bankowego programu „W towarzystwie lwa". Jego głównym celem było upowszechnianie biblioterapii, czyli terapii z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych tekstów lub książek.

Z inicjatywy ING Banku Śląskiego wydano  dwie książki dla dzieci: „Lucjan Lew, jakiego nie było" i „Kosmita". Od tego czasu fundacja bezpłatnie przekazuje wyżej wymienione tytuły  oraz – od 2017 roku - książkę „Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli”, wydaną przez Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” potrzebującym instytucjom.

 

 • Lucjan lew, jakiego nie było

„Lucjan lew, jakiego nie było” to pierwsza w Polsce książka biblioterapeutyczna dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Historia głównych bohaterów – Hani i Lwa Lucjana pomaga dzieciom oswoić lęk i strach towarzyszący chorobie i pobytowi w szpitalu. W drodze do Zębowej Wróżki pomiędzy bohaterami rodzi się przyjaźń i zaufanie niezbędne do pokonania wszystkich przeciwności losu i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Książka trafiła do kilkuset tysięcy dzieci od chwili rozpoczęcia programu, któremu towarzyszyły spotkania na oddziałach onkologii i nefrologii.

 • Kosmita

„Kosmita” jest drugą książką biblioterapeutyczną wydaną w ramach programu „W towarzystwie lwa”. Książka powstała  z myślą o rodzeństwie i rodzinach dzieci autystycznych i została napisana we współpracy z Fundacją Synapsis. Opowiada historię rodziny, w której pojawia się długo oczekiwany brat głównej bohaterki – Kacper, który jest autystyczny. Książka pomaga dzieciom, ale również dorosłym, oswoić się z nową sytuacją, uczy tolerancji i zrozumienia dla inności tytułowego autysty – Kosmity. Pozycja znajduje się na Złotej Liście książek polecanych przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. 

 • Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli

To unikalny w swojej formie i podejściu do tematu podręcznik o tym, czym jest zespół Aspergera i jak można pomóc dzieciom z jego cechami odnaleźć się w społeczeństwie. Podręcznik wydany przez Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie", jest szczególnie dedykowany uczniom i nauczycielom, dla których na końcu książki zamieszczono scenariusze zajęć.

W 2017 roku Fundacja ING Dzieciom przekazała 997 książek biblioterapeutycznych do szkół, bibliotek oraz organizacji opiekujących się dziećmi. 2 000 nowych podręczników pt. „Mam zespół Aspergera” trafiło do uczniów, nauczycieli, rodziców i wolontariuszy w całej Polsce.
Wszystkie książki są dostępne w wersjach elektronicznych na stronie www.ingdzieciom.pl. Aby otrzymać wersję papierową, należy wypełnić formularz

 

 

Świetlice internetowe ING

Fundacja ING Dzieciom w latach 2005-2013 otwierała świetlice internetowe w dzielnicach i miejscowościach, w których dzieci i młodzież miały utrudniony dostęp do Internetu. Przystosowała pomieszczenia, wyposażała je w sprzęt i wspólnie z lokalnym partnerem społecznym udostępniała podopiecznym. W całej Polsce powstało 30 świetlic. Dziś miejsca te służą do prowadzenia zajęć komputerowych, odrabiania lekcji, odbywają się w nich również programy edukacyjne, prowadzone przez szkoły, biblioteki oraz organizacje społeczne.

Wykaz świetlic internetowych Fundacji ING Dzieciom

Wykaz według województw (stan na 31.12.2016):

 • dolnośląskie (Mieroszów)
 • lubelskie (Łysołaje, Żeszczynka)
 • lubuskie (Bledzew)
 • łódzkie (Pabianice, Wilamów)
 • małopolskie (Olkusz, Tarnów, Kraków)
 • mazowieckie (Jelonki, Warszawa - dwie świetlice, Warka)
 • podkarpackie (Rzeszów)
 • podlaskie (Kuźnica, Narew)
 • śląskie (Katowice, Wisła, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze - dwie świetlice, Piekary Śląskie, Zawiercie, Bojszowy),
 • świętokrzyskie (Mąchocice Kapitulne)
 • zachodniopomorskie (Szczecin, Koszalin)

Kogo wspieramy

Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to:

 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne),
 • świetlice środowiskowe,
 • szpitale prowadzące oddziały pediatryczne.

Forma pomocy i działalność wspieranej przez Fundację ING Dzieciom organizacji musi być spójna z jej celami oraz misją.

Zgodnie z powyższym, fundacja nie pomaga organizacjom prowadzącym działalność polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi konflikt interesów z celami statutowymi fundacji.

 

Zobacz także

 • Pomagajmy razem

 • Dokumenty

 • Zespół fundacji

 • Kontakt

Pomagajmy razem

Pomagaj razem z nami. Małych beneficjentów Fundacji ING Dzieciom możesz wesprzeć na dwa sposoby:

 • Przelew dobroczynny

Wpłać darowiznę na cele statutowe fundacji

 • Przekaż 1% podatku

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia jej programów poprzez przekazanie 1% podatku.

KRS 0000103267

Dokumenty

 

Sprawozdanie 2017
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2016
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2015
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2014
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2013
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2012
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2011
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej
Sprawozdanie 2010
 
Sprawozdanie z działalności Więcej
Bilans Więcej
Rachunek wyników Więcej
Informacja dodatkowa Więcej

Zespół fundacji

Zarząd Fundacji

Agata Tomaszewska – Prezeska Zarządu Fundacji
Joanna Ostenda – Członek Zarządu
Krzysztof Stecz – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Justyna Kesler – Przewodnicząca Rady
Joanna Dymna–Oszek – Członek Rady
Joanna Erdman – Członek Rady 
Beata Klonecka – Członek Rady 
Maja Chabińska-Rossakowska – Członek Rady 

Biuro Fundacji

Jolanta Bujok – Koordynator Turnusów Uśmiechu
Agata Niemczyk – Dyrektor Ośrodka Fundacji
Julia Piątkowska – Specjalista ds. komunikacji
Bożena Drożdż – Główny Księgowy

Kontakt

Fundacja ING Dzieciom

ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła
fundacja@ingdzieciom.pl
+48 33 812 69 95

NIP: 5471623565, REGON: 70437107, KRS:0000103267

Fundacja nie odpowiada na prośby osób prywatnych.