W ramach optymalizacji portfela nieruchomości własnych, efektywnego zarządzania powierzchnią oraz budowy nowoczesnej sieci sprzedaży ING Bank Śląski S.A. prowadzi proces sprzedaży wybranych nieruchomości własnych.

Jak wygląda sprzedaż?

Sposób płatności: zadatek 10%

Cena płatna w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży. W przypadku przedwstępnej umowy sprzedaży zadatek 10% płatny przed podpisaniem umowy. Płatność na wskazany rachunek bankowy.

Tryb sprzedaży: konkurs ofert

  • I etap: konkurs ofert
  • II etap (opcjonalny): ustna licytacja

Formularz oferty nabycia nieruchomości

Dostępne oferty

Obecnie nie ma żadnych ofert nieruchomości.

Kontakt z bankiem

Elżbieta Bryła-Kluczny

ING Bank Śląski S.A.

Centre of Expertise Real Estate and Facility Management

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

+48 669 702 209

sprzedaznieruchomosci@ing.pl

Nota prawna:

Oferta sprzedaży nieruchomości przez ING Bank Śląski S.A. ma charakter informacyjny i nie jest równoważna z ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani nie jest przyrzeczeniem udzielenia kredytu hipotecznego w związku z nabyciem oferowanych nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości przez ING Bank Śląski S.A. nie jest wykonywaniem czynności bankowych i odbywa się zgodnie z prawem w związku z wykonywaniem innych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych.

ING Bank Śląski S.A. dokłada wszelkich starań, aby udostępnione Państwu informacje na temat oferowanych do sprzedaży nieruchomości były kompletne i rzetelne, jednak zawsze mogą się pojawić nieścisłości lub może brakować konkretnej szczegółowej informacji, która może mieć dla Państwa istotne znaczenie. W tym celu kupujący przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości może na własny koszt i we własnym zakresie dokonać niezbędnych z punktu widzenia kupującego analiz technicznych i formalnoprawnych.

ING Bank Śląski S.A. nie jest deweloperem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377, ze zm.), ani nie przeprowadza za nabywcę badania stanu oferowanych do sprzedaży nieruchomości pochodzących z rynku wtórnego, nie ponosi też odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki, jakie mogą powstać u nabywcy nieruchomości w przyszłości.

ING Bank Śląski S.A. nie świadczy usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ani nie prowadzi profesjonalnego doradztwa w zakresie zbywania/nabywania nieruchomości, a powyższe informacje nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego lub rachunkowego ani jakichkolwiek innych usług profesjonalnych.

ING Bank Śląski S.A. jest jedynym uprawnionym do sprzedaży oferowanych nieruchomości oraz nie jest reprezentowany przez zewnętrznych doradców bądź pośredników. Same nieruchomości nie pochodzą z egzekucji bankowej.

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oferty i/lub warunków oferty w każdym czasie, w tym prawo do wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn.