Adres nieruchomości ul. Styczniowa 12
Tytuł prawny własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
Powierzchnia lokalu 288,03 m2
Księga wieczysta OP1L/00027896/4
Cena 370 000 zł
Termin i sposób składania ofert do dnia 21.02.2020 r. pocztą elektroniczną na adres sprzedaznieruchomosci@ing.pl

Kontakt

ING Bank Śląski S.A.

Departament Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Banku

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

+48 669 702 209

sprzedaznieruchomosci@ing.pl