Adres nieruchomości

ul. Wieniawskiego 3

Tytuł prawny użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, własność
Funkcja budynku

budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku

2732,81 m2

Księga wieczysta

GL1Y/00114135/9

GL1Y/00163472/1

GL1Y/00112902/3

GL1Y/00113286/5

Cena 2 630 000 zł

Kontakt

ING Bank Śląski SA

Departament Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Banku

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

+48 797 603 953

sprzedaznieruchomosci@ing.pl