Zgodnie z  "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW" ING Bank Śląski S.A. zamieszcza informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Banku w okresie ostatnich dwóch lat.

W latach 2017-2019 udział kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach statutowych Banku przedstawia się następująco:  

Zarząd Banku

  31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
  l. osób % l. osób % l. osób %
Kobiety 3 43 3 43 2 25
Mężczyźni 4 57 4 57 6 75
Razem 7 100 7 100 8 100
  31-12-2014 31-12-2015 01-05-2016
  l. osób % l. osób % l. osób %
Kobiety 3 43 3 43 2 33
Mężczyźni 4 57 4 57 4 67
Razem 7 100 7 100 6 100
  31-12-2014 31-12-2015 01-05-2016
  l. osób % l. osób % l. osób %
Kobiety 3 43 3 43 2 33
Mężczyźni 4 57 4 57 4 67
Razem 7 100 7 100 6 100

Rada Nadzorcza

  31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
  l. osób % l. osób % l. osób %
Kobiety 1 14 1 14 1 14
Mężczyźni 6 86 6 86 6 86
Razem 7 100 7 100 7 100