Ad Kas

Członek Rady Nadzorczej powiązany z Grupą ING
Pan Ad Kas spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Członek Komitetu Ryzyka

Wykształcenie

1984 Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
Magister prawa spółek

Doświadczenie zawodowe

02.2020 r. – nadal  ING France
p.o. Wiceprezesa Zarządu
odpowiedzialnego za Pion Ryzyka
04.2019 r. – nadal  ING Turkey
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
10.2017 r. – 03.2019 r. ING Turkey
Przewodniczący Komitetu Audytu
05.2016 r. – 02.2017 r. ING Bank N.V.
p.o. Zarządzający obszarem walidacji modeli
01.2016 r. – 10.2017 r. ING Bank N.V.
p.o. Zarządzający obszarem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Grupie
09.2014 r. 12.2015 r.
ING Bank N.V.
Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka
ING Challengers & Growth Countries (C&G)
03.2013 r. 08.2014 r.
Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka
ING Direct N.V.
Zarządzający obszarem kontroli i koordynacji Ryzyka
Bankowość Detaliczna
02.2008 r. – 03.2013 r. Wiceprezes Zarządu ds. kredytów
ING Turcja (Istambuł)
07.2005 r. – 02.2008 r. Dyrektor ds. ogólnych produktów kredytowych
Europa Środkowo-Wschodnia
(Centrala, ING Amsterdam)
10.2004 r. – 05.2005 r. p.o. Dyrektora ds. zarządzania ryzykiem, Europa Środkowo-Wschodnia
(Centrala, ING Amsterdam)
11.2000 r. – 07.2005 r. Dyrektor ds. oceny ryzyka korporacyjnego
Europa Środkowo-Wschodnia
(Centrala, ING Amsterdam)
12.1996 r. – 11.2000 r. Starszy opiekun klienta
Departament Restrukturyzacji Kredytów / Klienci Korporacyjni
(Centrala, ING Amsterdam)
09.1988 r. – 12.1996 r. (Starszy) opiekun klienta
Bankowość Korporacyjna
(oddział NMB / ING w Tilburgu)
09.1984 r.  – 09.1988 r. Inkasent podatkowy
Ministerstwo Finansów
(Rotterdam i Dordrecht)