Aleksander Galos

Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Ryzyka, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku. Pan Aleksander Galos spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

2017 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe studia, Akademia Energetyki

2009 r. – 2010 r.

Szkoła Główna Handlowa
Podyplomowe studia z rachunkowości (bez dyplomu)

2008 r. – 2009 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe studia menadżerskie (dyplom)

1994 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Egzamin radcy prawnego

1986 r. – 1988 r.

Sąd Wojewódzki w Krakowie
Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim

1979 r. – 1984 r.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Magister prawa

Doświadczenie zawodowe

2017 r. – nadal

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy Sp. k.
Partner

2011 r. – 2016 r.

PGE Energia Jądrowa S.A.
Dyrektor Biura Prawnego

2009 r. – nadal

Stalexport Autostrady S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2008 r. – 2010 r.

Eko-Park S.A.
Wiceprezes Zarządu

2005 r. – nadal

Sędzia Sądu Polubownego
działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

2002 r. – 2011 r.

Bank Zachodni WBK S.A.
Członek Rady Nadzorczej

2001 r. – 2007 r.

Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, Warszawa
Radca prawny, Partner Zarządzający, Komplementariusz

2000 r. – 2001 r.

Bank PKO BP S.A.
Członek Rady Nadzorczej

1994 r. – 2001 r.

Hogan & Hartson Sp. z o.o., Warszawa
Radca prawny, Partner Zarządzający

1992 r. – 1993 r.

Gabinet Ministra Szefa URM
Dyrektor

1984 r. – 1992 r.

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Asystent na Wydziale Prawa i Administracji