ING BANK ŚLĄSKI

Aleksander Galos

Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku.
Pan Aleksander Galos spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Ryzyka

Członek Komitetu Audytu

Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

Wykształcenie

2017 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Podyplomowe studia, Akademia Energetyki
2009 r. – 2010 r. Szkoła Główna Handlowa
Podyplomowe studia z rachunkowości (bez dyplomu)
2008 r. – 2009 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe studia menadżerskie (dyplom)
1994 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Warszawie
Egzamin radcy prawnego
1986 r. – 1988 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie
Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim
1979 r. – 1984 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Magister prawa

Doświadczenie zawodowe

2017 r. – nadal Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy Sp. k.
Partner
2011 r. – 2016 r. PGE Energia Jądrowa S.A.
Dyrektor Biura Prawnego
2009 r. – nadal Stalexport Autostrady S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2008 r. – 2010 r. Eko-Park S.A.
Wiceprezes Zarządu
2005 r. – nadal Sędzia Sądu Polubownego
działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
2002 r. – 2011 r. Bank Zachodni WBK S.A.
Członek Rady Nadzorczej
2001 r. – 2007 r. Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy, Spółka Komandytowa
Warszawa
Radca prawny, Partner Zarządzający, Komplementariusz
2000 r. – 2001 r. Bank PKO BP S.A.
Członek Rady Nadzorczej
1994 r. – 2001 r. Hogan & Hartson Sp. z o.o.
Warszawa
Radca prawny, Partner Zarządzający
1992 r. – 1993 r. Gabinet Ministra Szefa URM
Dyrektor
1984 r. – 1992 r. Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Asystent na Wydziale Prawa i Administracji