Antoni F. Reczek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka

Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku. Pan Antoni F. Reczek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

1976 r.

Uniwersytet Strathclyde, Glasgow, Szkocja
Magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe

2008 r. – 2013 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Członek Europejskiego Forum na rzecz Jakości Audytu „EFAQ”

2000 r. – 2013 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider Regionalny do spraw regulacyjnych

1995 r. – 2000 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider Regionalnego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego

1994 r. – 2011 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider Ogólnofirmowego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego

1991 r. – 2013 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Prezes Zarządu

1991 r. – 2013 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Wspólnik, Partner

1991 r. – 1994 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider w Dziale Audytu

Pozostałe obszary działalności

2012 r. – nadal

Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

2010 r. – nadal

Członek Rady Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau

2008 r. – 2011 r.

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

2006 r. – nadal

Udział w pracach Komitetu Audytowego Europejskiej Federacji Księgowych (FEE)

2006 r. – 2010 r.

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Standardów Rewizji Finansowej

2006 r. – 2009 r.

Członek grup roboczych Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych (CESR) oraz Europejskiej Grupy ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

2006 r. – 2008 r.

Członek Unijnego Komitetu ds. Strategii w Zakresie Rachunkowości (PAAiNE)

2005 r. – 2011 r.

Członek Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości

2002 r. – 2004 r.

Członek Komitetu Doradczego ds. Integracji z UE przy Radzie Ministrów

1994 r.

Rewident emisji jednostek uczestnictwa w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych

1993 r. – nadal

Biegły Rewident RP

1991 r.

Założyciel Coopers & Lybrand w Polsce

1983 r. – nadal

Biegły Rewident (C.A.) Instytutu Biegłych Rewidentów Szkocji