ING BANK ŚLĄSKI

 

Antoni F. Reczek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku.
Pan Antoni F. Reczek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu

Członek Komitetu Ryzyka

Wykształcenie

1976 r. Uniwersytet Strathclyde, Glasgow, Szkocja
Magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe

2008 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Członek Europejskiego Forum na rzecz Jakości Audytu „EFAQ” 
2000 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider Regionalny do spraw regulacyjnych
1995 r. – 2000 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider Regionalnego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego
1994 r. – 2011 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider Ogólnofirmowego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego
1991 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Prezes Zarządu
1991 r. – 2013 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Wspólnik, Partner
1991 r. – 1994 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider w Dziale Audytu

Pozostałe obszary działalności

2012 r. – nadal Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
2010 r. – nadal Członek Rady Finansowej
Fundacji Auschwitz-Birkenau
2008 r. – 2011 r. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
2006 r. – nadal Udział w pracach Komitetu Audytowego Europejskiej Federacji Księgowych (FEE)
2006 r. – 2010 r. Przewodniczący Polskiego Komitetu
ds. Standardów Rewizji Finansowej
2006 r. – 2009 r. Członek grup roboczych Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych (CESR) oraz Europejskiej Grupy ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
2006 r. – 2008 r. Członek Unijnego Komitetu
ds. Strategii w Zakresie Rachunkowości (PAAiNE)
2005 r. – 2011 r. Członek Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości
2002 r. – 2004 r. Członek Komitetu Doradczego
ds. Integracji z UE przy Radzie Ministrów
1994 r. Rewident emisji jednostek uczestnictwa w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych
1993 r. – nadal Biegły Rewident RP
1991 r. Założyciel Coopers & Lybrand
w Polsce
1983 r. – nadal Biegły Rewident (C.A.)
Instytutu Biegłych Rewidentów Szkocji