ING BANK ŚLĄSKI

Małgorzata Kołakowska

Członek Rady Nadzorczej powiązany z Grupą ING
Pani Małgorzata Kołakowska spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu

Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

Wykształcenie

2014 r. Harvard Business School
Advanced Management Program (AMP)
1991 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa)
Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego

Doświadczenie zawodowe

2018 r. – nadal ING Bank NV, London Branch
Prezes Zarządu
Wielka Brytania, Kraje Bliskiego Wschodu
04.2016 r. - 2017 r.

ING Bank NV
Globalna Dyrektor ds. Sieci
Wholesale Banking

02.2010 r. - 03.2016 r. ING Bank Śląski S.A.
Prezes Zarządu
2008 r. - 2010 r. ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu Banku
2006 r. - 2008 r. ING Bank Śląski S.A.
Pion Bankowości Korporacyjnej
obszar Klientów Strategicznych
Dyrektor Banku
2001 r. - 2006 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Dyrektor na Polskę i kraje bałtyckie
1996 r. - 2001 r. McDonalds’s Polska
Dyrektor finansowy
1993 r. - 1996 r. ING Bank N.V.
Officer, Senior officer, Team head