Małgorzata Kołakowska

Członek Rady Nadzorczej powiązany z Grupą ING
I Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

Pani Małgorzata Kołakowska spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

2014 r.

Harvard Business School
Advanced Management Program (AMP)

1991 r.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa)
Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego

Doświadczenie zawodowe

2018 r. – nadal

ING Bank NV, London Branch
Prezes Zarządu
Wielka Brytania, Kraje Bliskiego Wschodu

04.2016 r. - 2017 r.

ING Bank NV
Globalna Dyrektor ds. Sieci Wholesale Banking

02.2010 r. - 03.2016 r.

ING Bank Śląski S.A.
Prezes Zarządu

2008 r. - 2010 r.

ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu Banku

2006 r. - 2008 r.

ING Bank Śląski S.A.
Pion Bankowości Korporacyjnej obszar Klientów Strategicznych
Dyrektor Banku

2001 r. - 2006 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Dyrektor na Polskę i kraje bałtyckie

1996 r. - 2001 r.

McDonalds’s Polska
Dyrektor finansowy

1993 r. - 1996 r.

ING Bank N.V.
Officer, Senior officer, Team head