Michał Szczurek

Członek Rady Nadzorczej powiązany z Grupą ING, Członek Komitetu Ryzyka

Pan Michał Szczurek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

Magister nauk ekonomicznych, wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego i Columbia University

Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Studia magisterskie na kierunku Informatyka, Wydział Elektroniki Uniwersytetu Warszawskiego

CEDEP Business School w Fontainebleau we Francji

Doświadczenie zawodowe

2019 r. - nadal

ING Azja
Zarządzający rynkiem Challengers & Growth Markets (C&G) Azja

2012 r. – 2019 r.

ING Bank, Rumunia
Prezes Zarządu

2009 r. – 2012 r.

TMB Bank, Tajlandia
Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar bankowości detalicznej

2004 r. – 2009 r.

ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu nadzorujący pion bankowości detalicznej

2002 r. – 2004 r.

ING Nationale- Nederlanden Polska S.A.
Wiceprezes Zarządu

2002 r. – 2004 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden
Członek Zarządu

2000 r. – 2002 r.

ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Prezes Zarządu

1998 r. – 2000 r.

Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A.
Wiceprezes Zarządu sprawujący nadzór nad finansami i polityką inwestycyjną funduszu emerytalnego

1996 r. – 1998 r.

ING BSK Asset Management i ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A.
Członek Zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną