ING BANK ŚLĄSKI

Michał Szczurek

Członek Rady Nadzorczej powiązany z Grupą ING

Pan Michał Szczurek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Członek Komitetu Ryzyka

Wykształcenie

Magister nauk ekonomicznych, wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego i Columbia University
Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Studia magisterskie na kierunku Informatyka, Wydział Elektroniki Uniwersytetu Warszawskiego
CEDEP Business School w Fontainebleau we Francji

Doświadczenie zawodowe

2019 r. - nadal ING Azja
Zarządzający rynkiem Challengers & Growth Markets (C&G) Azja
2012 r. – 2019 r. ING Bank, Rumunia 
Prezes Zarządu 
2009 r. – 2012 r. TMB Bank, Tajlandia 

Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar bankowości detalicznej 

2004 r. – 2009 r.

ING Bank Śląski S.A. 
Wiceprezes Zarządu nadzorujący pion bankowości detalicznej 

2002 r. – 2004 r.

ING Nationale- Nederlanden Polska S.A. 
Wiceprezes Zarządu 

2002 r. – 2004 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden ​
Członek Zarządu 

2000 r. – 2002 r. ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

Prezes Zarządu 

1998 r. – 2000 r.

Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A. ​Wiceprezes Zarządu sprawujący nadzór nad finansami i polityką inwestycyjną funduszu emerytalnego 

1996 r. – 1998 r.

ING BSK Asset Management i ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A. ​Członek Zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną