Norman Tambach

Członek Rady Nadzorczej powiązany z Grupą ING

Pan Norman Tambach spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Członek Komitetu Audytu

Wykształcenie

1998 r. - 2002 r. Nyenrode Business University, Holandia
magister na kierunku rachunkowość
1991 r. - 2002 r. Biegły księgowy, NIVRA (Holenderski Instytut Biegłych Księgowych)

Kursy i szkolenia

2016 r. Program dla przyszłych dyrektorów finansowych, Deloitte, Belgia
2009 r. Program w zakresie przywództwa, Avicenna Academy for Leadership
2007 r. - 2012 r. Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies [Holenderski Instytut ds. Nowych Technologii, Analiz Ekonomicznych i Społecznych] (NINTES)
2007 r. Szkoła Bankowości, INSEAD, Fountainbleu, Francja

Doświadczenie zawodowe

04.2019 r. - nadal ING DiBa, Niemcy
Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar finansów (CFO)
06.2018 r. – 03.2019 r. ING DiBa, Niemcy

Szef obszaru ds. rachunkowości finansowej i sprawozdawczości ustawowej

2013 r. – nadal ING Group N.V./ING Bank N.V.

Kontroler Grupy

1991 r. - 2013 r.

KPMG, Amstelveen, Holandia
Partner kapitałowy oraz inne funkcje

1999 r. - 2001 r.

KPMG, Kijów, Ukraina

1995 r. - 1998 r.

KPMG, Bruksela, Belgia

Pozostałe obszary działaności

2017 r. – nadal

Członek Leadership Council, ING

2015 r. – nadal

Przewodniczący Komitetu ds. globalnej wyceny i utraty wartości, ING

2014 r. – nadal

Członek Komitetu ds. ujawnień doraźnych

2014 r. – nadal

Członek Komitetu ALCO ING Banku

2014 r. – nadal

Przewodniczący Komitetu ds. oceny funkcjonowania mechanizmów kontrolnych stosowanych przez ING w zakresie sprawozdawczości finansowej (SOX) oraz Zespołu zarządzającego ds. finansów operacyjnych

2013 r. – nadal

Członek Komitetu ds. finansów i ryzyka ING Bank

2013 r. – nadal

Członek Komitetu ds. rezerw Grupy ING

2013 r. – nadal

Członek Zespołu zarządzającego ds. finansów