Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu Banku

Pan Brunon Bartkiewicz spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

2011 r.

Graduate School of Business Stanford University
Standard Executive Program

1986 r.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa)
Wydział Handlu Zagranicznego Magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe

04.2016 r. - nadal

ING Bank Śląski S.A.
Prezes Zarządu

2014 r. - 04.2016 r.

ING Bank N.V.
Chief Innovation Officer

2012 r. - 2014 r.

ING Bank N.V.
Zarządzający Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej ING. Pozostałe kraje europejskie: Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Turcja, Rumunia

2010 r. - 2012 r.

ING Direct
Dyrektor Generalny

2004 r. - 2009 r.

ING Bank Śląski S.A.
Prezes Zarządu Banku

2000 r. - 2004 r.

ING Direct N.V.
Centrala w Amsterdamie
Dyrektor Generalny ING Direct
Członek Zarządu ING Direct N.V.

1991 r. - 2000 r.

Bank Śląski S.A.:
05.1995 - 06.2000 - Prezes Zarządu
03.1994 - 05.1995 - Pierwszy Wiceprezes, pełniący obowiązki Prezesa
04.1992 - 03.1994 - Członek Zarządu
04.1991 - 04.1992 - Dyrektor Banku

Członek Rad Nadzorczych: CERA, Domu Maklerskiego BSK, ING BSK Asset Management, NN-P

1990 r. - 1991 r.

Penetrator S.A. Kraków
Wiceprezes Zarządu

1986 r. - 1990 r.

Digital Laboratories International S.A.
Warszawa-Kraków

1986 r. - 1989 r.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

Pozostałe obszary działalności

04.2019 r. - 12.2020 r.

Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Członek