ING BANK ŚLĄSKI

Marcin Giżycki

Wiceprezes Zarządu Banku

 

Pan Marcin Giżycki spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

 

Wykształcenie

1999 r.- 2001 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydział Bankowości i Finansów - tytuł Magistra
1996 r.- 1998 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Bankowości i Finansów – tytuł Licencjata

 

Pozostałe obszary działalności

 

  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
08.2019 r. – 06.2020 r. Członek Rady Nadzorczej
08.2018 r. – 08.2019 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej
09.2017 r. – 08.2018 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
05.2017 r. – 09.2017 r. Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

08.2016 r. – nadal ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu
06.2016 r. – 07.2016 r. Pion Biuro Maklerskie
Dyrektor Banku
01.2013 r. – 07.2016 r. Pion Bankowości Detalicznej - Linia Biznesowa Kredyty i Ubezpieczenia
Dyrektor Banku
08.2006 r. – 12.2012 r. Pion Bankowości Detalicznej - Produkty i Procesy
Dyrektor Banku
1996 r. – 2006 r. Dyrektor Programu Rozwoju Sieci Partnerskiej
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią Detaliczną
Dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży
Naczelnik Wydziału Monitorowania Sprzedaży i Standardów Kosztowych
Kierownik Zespołu Budżetowania i Monitorowania Sieci Oddziałów
Specjalista ds. Procedur
Stanowisko ds. Organizacji i Marketingu, Inspektor ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Inspektor ds. Zarządzania Gotówką w I/Oddziale w Bielsku-Białej
06.2020 r. – nadal Nowe Usługi S.A.
Przewodniczoący Rady Nadzorczej
12.2018 r. – nadal ING Investment Holding (Polska) S.A.
Członek Rady Nadzorczej
08.2015 r. – 06.2020 r. Nowe Usługi S.A.
Członek Rady Nadzorczej
08.2015 r. – 05.2016 r. ING Securities S.A.
Prezes Zarządu
01.2015 r. – 07.2015 r. ING Securities S.A.
Członek Zarządu