Marcin Giżycki

Wiceprezes Zarządu Banku

 

Pan Marcin Giżycki spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

 

Wykształcenie

1999 r.- 2001 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydział Bankowości i Finansów - tytuł Magistra
1996 r.- 1998 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Bankowości i Finansów – tytuł Licencjata

 

Pozostałe obszary działalności

 

09.2018 r. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
09.2017 r. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
06.2017 r. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

08.2016 r. – nadal ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu
06.2016 r. – 07.2016 r. Pion Biuro Maklerskie
Dyrektor Banku
01.2013 r. – 07.2016 r. Pion Bankowości Detalicznej - Linia Biznesowa Kredyty i Ubezpieczenia
Dyrektor Banku
08.2006 r. – 12.2012 r. Pion Bankowości Detalicznej - Produkty i Procesy
Dyrektor Banku
1996 r. – 2006 r. Dyrektor Programu Rozwoju Sieci Partnerskiej
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią Detaliczną
Dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży
Naczelnik Wydziału Monitorowania Sprzedaży i Standardów Kosztowych
Kierownik Zespołu Budżetowania i Monitorowania Sieci Oddziałów
Specjalista ds. Procedur
Stanowisko ds. Organizacji i Marketingu, Inspektor ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Inspektor ds. Zarządzania Gotówką w I/Oddziale w Bielsku-Białej
08.2015 r. – nadal Nowe Usługi S.A.
Członek Rady Nadzorczej
08.2015 r. – 05.2016 r. ING Securities S.A.
Prezes Zarządu
01.2015 r. – 07.2015 r. ING Securities S.A.
Członek Zarządu