ING BANK ŚLĄSKI

Michał Bolesławski

Wiceprezes Zarządu Banku

 

Pan Michał Bolesławski spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

2000 r. Szkoła Główna Handlowa
Finanse i bankowość
1999 r. Harvard University and Kennedy School of Government, USA

Pozostałe obszary działalności

10.2018 r. - nadal

Fundacja Sztuki Polskiej ING
Przewodniczący

09.2016 r. - nadal

Rada Muzeum Śląskiego
Członek

Doświadczenie zawodowe

07.2008 r. - nadal ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu
2006 r. - 2008 r. ING Bank Śląski S.A.
Pion Bankowości Korporacyjnej
obszar Klientów Korporacyjnych
Dyrektor Banku
2003 r. - 2005 r. ING Bank Śląski S.A.
Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych
Dyrektor Departamentu
Zastępca Dyrektora Departamentu
2001 r. - 2003 r. ING Bank Śląski S.A.
Departament Obsługi Klientów Strategicznych
Business Manager
2001 r. ING Bank N.V.
Project Manager
2000 r. - 2001 r. ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
Project Officer
2000 r. Narodowy Bank Polski
Analityk