Oferta standardowa 

Oferta standardowa Łatwy Start

Oferta standardowa Lekka Rata

Jesień u siebie Łatwy start

Jesień u siebie Lekka rata

EKOKredyt Hipoteczny 

Prowizja

1,9%

0%

1,9%

0% 1%

0%

Marża

2,5% 2,4% 2,1% 1,64% 1,59% 1,59%

Oprocentowanie zmienne
(marża + WIBOR6M)

Przykładowe RRSO

9,81%
(2,5% + WIBOR6M)
9,71%
(
2,4% WIBOR6M)
9,41%
(2,1% WIBOR6M)
8,95%
(1,64
% + WIBOR6M)
8,9%
(1,59
% + WIBOR6M)
8,9%
(1,59% + WIBOR6M)

Cele

Mieszkaniowe i niemieszkaniowe Mieszkaniowe i niemieszkaniowe Mieszkaniowe i niemieszkaniowe Mieszkaniowe Mieszkaniowe Mieszkaniowe

Konto i wpłaty

Ubezpieczenie ochronne 

System bankowości internetowej 

Dodatkowe warunki

Nie Brak Konto i regularne wpływy
 • od 100.000 do 1 500.000 PLN
 • Konto i regularne wpływy
 • bez  limitu wieku
 • zgoda na dodatkowe zabezpieczenie -  weryfiakcja behawioralna
 • od 100.000 do 1 500.000 PLN
 • Konto i regularne wpływy
 • bez  limitu wieku
 • zgoda na dodatkowe zabezpieczenie -  weryfiakcja behawioralna
 • budowa lub nabycie - szczegóły w Regulaminie
 • od 100.000 do 1 500.000 PLN
 • Konto i regularne wpływy
 • zgoda na dodatkowe zabezpieczenie -  weryfiakcja behawioralna

Do kiedy?

Oferta bezterminowa Oferta bezterminowa Oferta bezterminowa
23.10.2022

Regulamin

23.10.2022

Regulamin

23.10.2022

Regulamin

icon

Stała stopa procentowa

 

Bieżące warunki cenowe produktów hipotecznych z % stałym znajdziesz poniżej. Zmieniamy je w każdy poniedziałek.
Formularz informacyjny jest obligatoryjnie wymagany dla każdego wniosku z % stałym i gwarantuje warunki cenowe dla klienta przez 14 dni kalendarzowych. 

 

Sprawdź

icon

Pozostałe ofertyMarża dla kredytu konsolidacyjnego = marża dla kredytu hipotecznego w ofercie standardowej (nie dotyczy ofert promocyjnych) + 1,5 p.p.

Marża dla pożyczki hipotecznej= marża dla kredytu hipotecznego w ofercie standardowej (nie dotyczy ofert promocyjnych) + 2,0 p.p.


Wariant LEKKA RATA nie jest dostępny dla celu konsolidacyjnego oraz dla pożyczki hipotecznej

Opłaty związane z kredytem hipotecznym

W pewnych sytuacjach konieczne są dodatkowe opłaty.

 

Operacja Opłata
Udzielenie kredytu (w zależności od rodzaju oferty) 0 zł
Administrowanie rachunkiem technicznym 0 zł

Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy). Wprowadzamy 3 stawki opłaty, w zależności od typu nieruchomości:

 • mieszkanie i niezabudowana działka gruntu 462 zł
 • dom wybudowany i w trakcie budowy 748 zł
 • nieruchomość niestandardowa 1 320 zł 

  Nieruchomość niestandardowa odbiega od nieruchomości występujących na lokalnym rynku pod względem:
  - dużej powierzchni użytkowej (powyżej 400 mkw., wartość ta jednak może się różnić w zależności od lokalizacji)
  - standardu wykończenia lub wyposażenia urządzenia rekreacyjne (korty, baseny itp.)

Decyzję, czy nieruchomość jest niestandardowa, podejmuje rzeczoznawca majątkowy lub firma zewnętrzna, która ją wycenia.

 

 

 

 

 

 

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Produktu hipotecznego dla umów zawieranych od 22.07.2017 r. 0%
Opłata za inspekcję nieruchomości, bez oceny wartości 165 zł

Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej/pożyczki na wniosek Klienta. 

W niektórych przypadkach wprowadzenie zmian do umowy na wniosek Klienta jest bezppłatne.

200 zł/ 0 zł
Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient nie ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową kredytową. 100 zł

Przykłady reprezentatywne

 • Jesień u siebie - lekka rata

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.69%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Jesień u siebie - lekka rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 346 205,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 059 738,53 zł, oprocentowanie zmienne 8.9 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.31% oraz marża 1,59%, całkowity koszt kredytu 713 533,53 zł w tym: prowizja 3462.05 zł, odsetki 692 640,95 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 12 597,96 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 351,57 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 342 miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowych po 2 760,97 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 519 307,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 • Jesień u siebie - łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.63%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Jesień u siebie - łatwy start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 9 miesięcy (345 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 300 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 876 593,01 zł, oprocentowanie zmienne 8.95% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.31% oraz marża 1,64%, całkowity koszt kredytu 576 593,01 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 562 040,83 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 10 310,40 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 3 760,78 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 333 miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowych po 2 424,02 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 450 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 • Oferta „Ekokredyt hipoteczny” 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.57%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie EKOkredyt z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 420 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 300 353,07 zł, oprocentowanie zmienne 8.9% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.31% oraz marża 1,59%, całkowity koszt kredytu 880 353,07 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 858 776,72 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 15 523,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 748,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 5 286,15 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 336 miesięcznych rat równych po 3 348,67 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 630 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. EKOkredyt hipoteczny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu / lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego domu / lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, których roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie przekracza odpowiednio 57 kWh/m2/rok i 53 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z oferty EKOkredytu, na rynku wtórnym, jest przedstawienie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku lub części budynku, przed wydaniem decyzji kredytowej. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie, system bankowości internetowej) określonych w Regulaminie oferty dostępnym na stronie internetowej banku www.ing.pl.

 • Oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.86%, dla kredytu budowlano-hipotecznego w ofercie Standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat (180 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 149 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 297 493,22 zł, oprocentowanie zmienne 9.81 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.31% oraz marża 2,50%, całkowity koszt kredytu 147 993,22 zł w tym: prowizja 2840.5zł, odsetki 142 002,62 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 669,10 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 175 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 588,65 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 224 250,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 • Oferta standardowa - łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.36%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 170 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 391 036,06 zł, oprocentowanie zmienne 9.71% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.31% oraz marża 2,40%, całkowity koszt kredytu 221 036,06 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 216 605,62 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 949,44 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 239 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 608,03 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 255 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 • Oferta standardowa - lekka rata

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.26%, dla kredytu budowlano- hipotecznego w ofercie Lekka Rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 284 016,00zł, całkowita kwota do zapłaty 765 724,13 zł, oprocentowanie zmienne 9.41% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.31% oraz marża 2,10%, całkowity koszt kredytu 481 708,13 zł w tym: prowizja 5396.3 zł, odsetki 467 458,94 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 8 371,89 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 294 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 2 464,40 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 426 024,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.