Proces kredytowy

Czasy procesowe

Do procesu przyjmujemy dziś wnioski/uzupełnienia, które wpłynęły do ArchiDoc w dniu: 28 lipca

więcej informacji

jeżeli wniosek wpłynął do ArchiDoc w powyższej dacie, to dzisiaj zostanie przekazany do procesu.

Termin dostarczenia przesyłki zweryfikujesz po numerze listu przewozowego na stronie przewoźnika.

Jeśli jesteśmy po terminie, prześlij do opiekuna w centrali numer listu przewozowego oraz kto i kiedy odebrał przesyłkę.

Informacje wstępne wydajemy dla wniosków, których status zmienił się na "analiza dokumentów" w dniu: 7 czerwca

więcej informacji

Czas liczymy od daty statusu "analiza dokumentów" - nie od daty rejestracji wniosku w PDP.

UWAGA: Czasy nie uwzględniają wniosków, które trafiają na Wyższy Szczebel Decyzyjny.

Decyzje ostateczne wydajemy dla wniosków, których status zmienił się na "oczekiwanie na decyzję ostateczną" w dniu: 27/28 lipca 

więcej informacji

Wskazana data oznacza, że wnioski z  tego dnia – dzisiaj uzyskają decyzje ostateczną.

         

Podane czasy są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

Rejestracja wniosku w PDP

Masz mozliwość złożenia wniosku na dwa sposoby:

  • z operatem szacunkowym lub
  • bez operatu (wymagany po informacji wstępnej)

Przed złożeniem wniosku Klient powinien otrzymać od Ciebie Formularz Informacyjny, który gwarantuje cene w okresie 14 dni.

Podpisany przez klienta wniosek wraz z kompletem dokumentów zgodnym z checklistą >link<

ArchiDoc S.A

Kancelaria ING Banku Śląskiego

ul. Niedźwiedziniec 10

41-506 Chorzów

Ważne: przyjmuje wyłacznie przesyłki doręczane przez kurierów

Pamiętaj: Swoim podpisem na wniosku potwierdzasz, że przyjąłeś komplet dokumentów oraz, że są one aktualne. Wszystkie dokuementy potwierdź za zgodność z oryginałem (poza formularzami bankowymi).

 

icon

Stała stopa procentowa
Obligatoryjnie dołącz formularz informacyjny do wniosku

Analiza wniosku

Wniosek składany z operatem szaczunkowym/ bez operatu szacunkowego zostanie przeanalizowany pod kątem oceny zdolności finansowej. Konieczne jest złożenie wraz z wniosekim dokumentów związanych z nieruchomością.

Jeżeli Twój wniosek nie będzie kompletny otrzyma status braki/uzupełnienia w aplikacji PDP.  W takim przypadku, wraz z wymaganym uzupełnieniem braków konieczne będzie dostarczenie formularza uzupełnienie wniosku o produkt hipoteczny.

Informację o wstępnej analizie otrzymasz w aplikacji PDP. Poinformuj Klienta o tym (jeśli Klient potwierdzi możliwość dostarczenia  warunków).


Ważnośc informacji wstępnej to 30 dni - Zadbaj o jak najszybsze przekazanie do banku dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. 

Uwaga: niedostarczenie dokuemntów w wyznaczonym czasie spowoduje,
że wniosek zostanie zamknięty.

 

Zatwierdzenie akceptacji warunków w aplikacji PDP
Jeżeli informacja wstępna jest błędna należy wprowadzić brak akceptacji. Koniecznie dodaj komentarz co ma być skorygowane.

Jeżeli klient chce dokonać zmiany informacji wstępnej, kliknij brak akceptacji. Wyślij nowy poprawiony wniosek o kredyt hipoteczny.

Wycena nieruchomości

Do podjęcia decyzji kredytowej będziemy potrzebowali wyceny nieruchomości.

Możesz dostarczyć nam operat szacunkowy klienta wykonany przez rzeczoznawcę. Nie pobieramy wtedy żadnych opłat związanych z wyceną nieruchomości. 

Możesz skorzystać z naszej usługi wyceny nieruchomości. Konieczne jest opłacenie wyceny, akceptacja decyzji w systemie oraz podłaczenie opłaty w aplikacji PDP. Czas reazlizacji operatu zleconego przez bank to około 10 dni roboczych.

Operat szacunkowy klient otrzyma pocztą.

Umówienie spotkania

Klient ma prawo podpisać umowę po 14 dniach od otrzymania decyzji ostatecznej. Wcześniejsze podpisanie umowy możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Klienta co potwierdza podpisując stosowne oświadczenia w oddziale Banku.

Zapoznaj się z informacją o wyniku decyzji w aplikacji PDP

W przypadku gdy Klient zdecyduje się podpisać umowę kredytową umów spotkanie z naszym specjalistą korzystając z aplikacji PDP.

Przed umówieniem spotkania

  • omów z klientem warunki decyzji kredytowej, draft umowy.
    Pomoże Ci w tym Nawigator umowy kredytu hipotecznego, który wyjaśni zapisy.
  • potwierdź w aplikacji PDP, że klient zapoznał się z umową i zna jej treść, upewnij się, że klient spełni warunki do podpisania umowy,
  • ustal dogodne dla klienta miejsce i czas na spotkanie.

Umów klienta w PDP na określony czas zgodnie z potrzebą: 

  • Podpisanie umowy + założenie ROR lub uruchomienie- 1,5h 
  • Podpisanie umowy + założenie ROR + uruchomienie - 2h

Zadbaj, aby klient przyszedł do oddziału punktualnie na godzinę, o której rozpoczyna się spotkanie. Specjalista jest do dyspozycji klienta wyłącznie w przedziale jaki zaznaczysz w aplikacji.