Proces kredytowy

Cześć! Jestem INGa

Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Masz złożony wniosek? Sprawdź jego status.

Czasy procesowe

 

Dni robocze

Pobieramy wnioski z dnia

Rejestracja i bramka formalna

N+1

08.12

Analiza wstępna

N+4 05.12

Dodatkowa analiza

N+1 08.12

Wyższy szczebel decyzyjny

N+3 06.12

Decyzja ostateczna

N+2 07.12

 

Dni robocze

Pobieramy wnioski z dnia

Rejestracja i bramka formalna

N+1

04.08

Analiza wstępna

N+6 28.07

Dodatkowa analiza

N+1 04.08

Wyższy szczebel decyzyjny

N+1 04.08

Decyzja ostateczna

N+2 03.08

 

Dni robocze

Pobieramy wnioski z dnia

Rejestracja i bramka formalna

N+1

04.08

Analiza wstępna

N+6 28.07

Dodatkowa analiza

N+1 04.08

Wyższy szczebel decyzyjny

N+1 04.08

Decyzja ostateczna

N+2 03.08

*N - dzień zmiany statusu lub wpływu dokumentów.4

Opis procesu kredytowego

1

Przygotowanie Formularza Informacyjnego

Wygeneneruj formularz informacyjny dla klienta w aplikacji PdP. Formularz wydaj klientowi.

Pamiętaj: dla oferty ze stałą stopą procentową musisz załączyć formularz informacyjny do dokumentacji kredytowej.

Wypełnij z klientem komplet elektronicznych formularzy. Formularze powinny być wypełnione w całości, zawierać podpisy i daty zarówno klientów jak i reprezentanta banku. Podpisy na formularzach uzupełniasz w momencie, gdy posiadasz komplet dokumentów zgodnie z checklistą.

2

Rejestracja w PdP

Zarejestruj wniosek w aplikacji PdP.

Rejestrujesz go w momencie, kiedy posiadasz wszystkie podpisane przez klienta formularze wraz z kompletem dokumentów.

Poprzez "nową wiadomość" załącz komplet elektronicznych formularzy. Barcody na elektronicznych formularzach muszą być zgodne z dokumentami podpisanymi przez klienta.

Kompletny wniosek wyślij do banku wraz z wcześniej wydrukowaną stroną przewodnią. Strona przewodnia dostępna jest w aplikacji PDP. Adres do wysyłki dokumentów znajdziesz w aplikacji PdP.

Jeśli wysyłasz wniosek z operatem, załącz kolorowe zdjęcia w aplikacji PdP poprzez "nową wiadomość". 

Dokumenty w formie papierowej przesyłasz na adres:

ArchiDoc S.A Kancelaria ING Banku Śląskiego

ul. Niedźwiedziniec 10

41-506 Chorzów  

3

Analiza dokumentów

Wnioski są procesowane wg. kolejności ich przekazania do analizy. 

4

Informacja wstępna

Zaakceptuj informację wstępną, jeżeli wszystko jest w porządku.

Jeżeli informacja wstępna zawiera błędy, wybierz brak akceptacji informacji wstępnej.

Pamiętaj: informacja wstępna jest ważna 30 dni od jej wydania, do tego czasu należy spełnić wszystkie warunki decyzji łącznie z wyceną nieruchomości.

5

Wycena nieruchomości

Po opłaceniu wyceny przez klienta i akceptacji informacji wstępnej zlecimy wykonanie operatu szacunkowego. Szacowany czas przygotowania dokumentu to minimum 10 dni roboczych.

Jeśli operat jest wykonywany przez klienta we własnym zakresie, wyślij operat do banku(za zgodność z oryginałem) wraz ze stroną przewodnią. Zdjęcia w kolorze załącz do aplikacji PdP (możesz podłączyć cały operat w kolorze).

6

Wydanie decyzji

Zapoznaj się z umową i załącznikami dla wydanej decyzji. Po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu, będziesz mógł umówić klienta na podpisanie umowy za pośrednictwem aplikacji PdP.

Jeżeli w decyzji są błędy, wówczas zgłoś błąd w umowie za pośrednictwem aplikacji PdP.