Lokata z Funduszem Premium

 • 30% pieniędzy na 3-miesięcznej lokacie 8,75% w skali roku
 • 70% pieniędzy w funduszu przez min. 3 miesiące
 • Wpłata minimalna: 10 000 zł
 • 0 zł prowizji za zakup i zamianę funduszy
 • Lokata z Funduszem Premium jest dostępna tylko dla klientów Premium i Private Banking

Inwestowanie w fundusze a środowisko i kwestie społeczne

Wszystkie trzy fundusze dostępne w ofercie Lokaty z Funduszem integrują czynniki środowiskowe, społeczne i w zakresie ładu korporacyjnego (dalej: czynniki ESG). Oznacza to, że przy wyborze spółek, w które inwestują zarządzający funduszami brane są pod uwagę takie zagadnienia jak np. czy spółka podejmuje działania w celu zmniejszenia energochłonności swojego biznesu, jak dużo CO2 emituje do atmosfery, jaki jest wpływ działalności na gospodarkę wodną, jak traktuje swoich pracowników i czy współpracuje z lokalną społecznością. Te wszystkie aspekty, obok ryzyka wynikającego z inwestowania w określone instrumenty finansowe, mogą mieć potencjalny, istotny negatywny wpływ na stopę zwrotu z inwestycji.

Identyfikacja, ocena i unikanie negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju jest częścią podejścia w zakresie odpowiedzialnego inwestowania. Dlatego też zarządzający funduszem może zrezygnować ze spółki, która w efekcie takiej analizy wypadnie niekorzystnie.

NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania idzie o krok dalej, nie tylko uwzględnia czynniki ESG, ale inwestuje jedynie w spółki, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko, dbają o kwestie społeczne i działają zgodnie z zasadą „nie szkodzić”,. np. firmy związane z zieloną energią.

Co więcej, zarządzający funduszem stosuje politykę wykluczeń, tzn. nie inwestuje w spółki które:

 • wydobywają ropę naftową z piasków roponośnych,
 • prowadzą odwierty w Arktyce,
 • planują ekspansje w zakresie niekonwencjonalnego wydobycia ropy i gazu,
 • wytwarzają produkty z futra i skór zwierząt rzadkich gatunków,
 • działają w branży gier hazardowych,
 • planują budowę dodatkowych instalacji opartych na technologii jądrowej,
 • wydobywają ropę i gaz z łupków lub planują tego typu działania,
 • działają w branży pornograficznej.

Szukasz sposobu na pomnażąnie pieniędzy? Porozmawiaj ze specjalistą

 

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy na czacie

Rozpocznij czat

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Zamów kontakt

Zostaw numer

Zadzwoni do Ciebie nasz specjalista


Zadzwoń

32 357 00 20

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Dokumenty i informacje

Fundusze inwestycyjne

x

Zanim zdecydujesz się zainwestować w Fundusz Inwestycyjny NN, zapoznaj się z informacjami zawartymi w prospektach informacyjnych (w tym w statutach) oraz skrótach prospektów informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych NN (w tym z informacjami o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN).

Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Prospekty informacyjne

Informacja dla klientów o ING Banku Śląskim S.A.

Warunki rezygnacji

x

W każdej chwili masz możliwość wcześniejszej wypłaty środków z Lokaty z Funduszem Premium, jednak wiąże się to z tym, że:

 • wypłata pieniędzy z lokaty przed upływem 3 miesięcy - powoduje nienaliczenie odsetek,
 • wypłata pieniędzy z części funduszowej przed upływem 3 miesięcy - skutkuje naliczeniem opłaty umorzeniowej w wysokości 2% od kwoty odkupienia.

 

Kto może skorzystać z oferty Premium?

Kto może skorzystać z oferty Premium?

Nasza oferta skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 200 tys. zł lub zainwestują min. 100 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Dla pozostałych klientów zalecamy zapoznanie się z ofertą dla klienta indywidualnego lub klienta Private Banking.

Ważne informacje

Informacje o sprzedaży krzyżowej

Lokata z Funduszem jest nabywana w ramach sprzedaży krzyżowej 3-miesięcznej lokaty i funduszu inwestycyjnego. Lokaty na taki sam okres oraz o analogicznym oprocentowaniu jak w ramach produktu Lokata z Funduszem nie można założyć oddzielnie. W standardowej ofercie Banku jest dostępna podobna lokata, ale o odmiennym oprocentowaniu.

Fundusze inwestycyjne oraz lokatę terminową dostępną w ramach oferty standardowej możesz odpowiednio kupić lub otworzyć, nawet jeśli nie masz Lokaty z Funduszem. Oprocentowanie naszych lokat znajdziesz na stronie www.ing.pl/oprocentowanie.

Umowa Lokaty z Funduszem trwa 12 miesięcy. Po tym okresie, Twoje jednostki uczestnictwa zmieniają się w standardowe. Otwiera to nowe możliwości dla Twoich inwestycji. Dzięki temu, możesz konwertować je lub zamieniać na dowolne fundusze inwestycyjne w ofercie banku.

Bank nie pobiera opłat i prowizji od Umowy Lokaty z Funduszem. Jedynie w przypadku odkupienia funduszy w okresie pierwszych trzech miesięcy od założenia produktu pobierana jest opłata umorzeniową

Informacje o ryzyku

Informacje o ryzyku w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne 

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym NN Parasol FIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów
 • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacje o ryzyku związanym z lokatą

W przypadku zerwania lokaty przed terminem jej wykonania Klient nie otrzyma należnych odsetek.

Informacje o ryzyku związanym z Lokatą z Funduszem

Wszystkie ryzyka wymienione dla inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz lokaty obowiązują dla Lokaty z Funduszem. Dodatkowo, w przypadku umorzenia funduszy inwestycyjnych nabytych w ramach Lokaty z Funduszem, w okresie pierwszych trzech miesięcy od założenia produktu, pobierana jest opłata umorzeniowa.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych. Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, podpisz Umowę pośrednictwa oraz wypełnij ankietę inwestycyjną.

Tabela Opłat i Prowizji znajdziesz  na stronie www.ing.pl/lzfpremium