Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max

 • Trzymiesięczne konto z bonusowym oprocentowaniem
 • Oprocentowanie 7% dla nowych środków do 1 000 000 zł przez 3 miesiące od założenia konta1. Oferta specjalna dla klientów, którzy już z nami oszczędzają2wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i nie mają sprzeciwu na profilowanie w celach marketingowych
 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za przelewy przez internet, pomiędzy tym kontem, a Twoim kontem osobistym w naszym banku
 • Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz,
 • Oferta trwa do 26 czerwca 2023 r.

Jeżeli już z nami oszczędzasz

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max założysz w Moim ING.
Wybierz „Załóż teraz” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie

Załóż teraz


Jeżeli jeszcze z nami nie oszczędzasz

Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN w ofercie specjalnej „Bonus na start”

Załóż konto oszczędnościowe

Jak to działa

1

Zakładasz konto

Możesz posiadać tylko jedno Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max albo Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus

Załóż OKO Bonus Max

Regulamin oferty specjalnej

 

2

Wpłacasz pieniądze

Oprocentowanie 7% dotyczy wyłącznie nowych środków. Nowe środki to nadwyżka nad kwotą, która była na Twoich kontach oszczędnościowych i lokatach (tzw. saldem początkowym) 18 maja 2023 r.

3

Cieszysz się zyskiem

Po 3 miesiącach Twoje oszczędności wraz z odsetkami automatycznie trafią na wskazane przez Ciebie konto oszczędnościowe.

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

Oprocentowanie

x
Nowe środki do 1 000 000 zł1    7,0%
Pozostałe środki    1,5%

 

 • Oprocentowanie 7% dotyczy wyłącznie nowych środków, czyli oszczędności zgromadzonych powyżej salda początkowego, obliczonego na koniec 18.05.2023 r.
 • Po 3 miesiącach konto zostanie automatycznie zamknięte, a pieniądze trafią na wskazane przez Ciebie konto oszczędnościowe.
 • Odsetki otrzymasz na konto po zakończeniu OKO Bonus Max.

Opłaty i prowizje

x

Informacja o opłatach i prowizjach

Otwarcie konta  

0 zł

Wpłata na konto Wpłata własna gotówki na konto w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej

10 zł

Wypłaty z konta

Wypłata gotówki z konta w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej

10 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej na Twoje konta w ING

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Podane na stronie oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku.

Zobacz także

Lokata z Funduszem Premium
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING - Lokata z Funduszem

Lokata z Funduszem Premium

Stabilność lokaty i szansa na większy zysk z funduszu.

IKZE
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING - Emerytura z IKZE

IKZE

Oszczędzasz na emeryturę z kontem oszczędnościowym.

Smart Saver
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING - Smart Saver

Smart Saver

Oszczędzasz, gdy płacisz – zaokrąglenie kwoty transakcji lub procent od tej kwoty trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera.

Nie jestem klientem

Otwórz konto oszczędnościowe przez internet.
Kliknij „Otwórz teraz” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie.

Otwórz teraz

Jestem klientem

Otwórz konto oszczędnościowe w bankowości internetowej


Kliknij „Zaloguj się” i przejdź do Mojego ING. Tam, w kilka minut, założysz konto.

Zaloguj się

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

1Oferta specjalna dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus Max w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max” i obowiązuje przez 3 miesiące od założenia konta. Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.
2Tzn. posiadają konto oszczędnościowe w ING (Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN lub Dream Saver w PLN).