Wealth Management

Zarządzanie majątkiem to trudne zadanie, które wymaga ciągłej aktywności i podejmowania efektywnych działań. Chcemy wspierać naszych klientów w tej pracy i dlatego proponujemy im opiekę ekspertów, którym można zaufać i powierzyć pieczę nad pomnażaniem swoich pieniędzy. Dodatkowo współpraca ze starannie wybranymi partnerami, sprawia, że oferta Wealth Management jest wyjątkowa – to coś więcej niż bankowość.

Z oferty mogą skorzystać osoby, które posiadają w naszym banku aktywa powyżej 4 mln zł lub zainwestują min. 1 mln zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej).

Unikalna obsługa

Opieka osobistego doradcy wealth management połączona  z bezpośrednim dostępem do dealerów walutowych i doradców inwestycyjnych zarządzających portfelami w Biurze Maklerskim banku. Doradcy wealth management to elitarna grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu złożonymi strukturami majątku klienta. Każdy doradca pracuje z wąska grupą klientów, co sprzyja zrozumieniu potrzeb i budowaniu szczególnych relacji.

Dedykowana oferta

Emisje Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, indywidualnie tworzone produkty strukturyzowane oraz specjalne rozwiązania kredytowe.

Usługi Wealth Consulting

Wachlarz usług wspierających szeroko rozumiane zarządzanie majątkiem, który obejmuje doradztwo prawne, doradztwo w zakresie obrotu dziełami sztuki (art  advisory) oraz doradztwo edukacyjne. Program prowadzony jest we współpracy ze starannie wybranymi partnerami – firmami specjalizującymi się w wymienionych dziedzinach. Nasi klienci korzystają z usług partnerów Programu na preferencyjnych warunkach, niedostępnych dla innych.

Doradztwo prawne

Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną najwyższej klasy specjalistów. Wszystko po to, by szybciej i skuteczniej osiągać swoje cele biznesowe i osobiste, zabezpieczyć zgromadzony kapitał i przekazać go przyszłym pokoleniom.

Nasi Partnerzy:

Kancelaria Gessel, Koziorowski sp.k.
Kancelaria Zacharzewski i Wspólnicy s.c 

Doradztwo związane ze sztuką (Art Advisory)

Sztuka odgrywa od wielu lat ważną rolę w Grupie ING. Globalna strategia wspierania działań, kulturalnych jest realizowana również w Polsce przede wszystkim za pośrednictwem działającej od 2000 roku Fundacji Sztuki Polskiej ING, która w ramach aktywności CSR promuje polską sztukę współczesną. Naszym celem jest ułatwienie Klientom kontaktu ze sztuką zarówno w wymiarze edukacyjnym jak i inwestycyjnym.

Nasz Partner:
Dom aukcyjny Polswiss Art.

Doradztwo edukacyjne

U podstaw tej unikalnej na polskim rynku usługi leży pomoc dzieciom, wnukom i podopiecznym naszych Klientów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i osobistego. W ramach oferty doradztwa edukacyjnego nasi Klienci zyskują dostęp do elitarnego programu mentoringu i doradztwa przy wyborze ścieżki edukacyjnej i budowaniu przyszłej kariery zawodowej. Nasz Partner pomaga otworzyć bramy najlepszych uczelni na całym świecie.

Nasz Partner:
Fundacja  Luminar

Porozmawiajmy

Chcesz skorzystać z oferty Wealth Consulting?

Umów się na spotkanie