Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami (asset management) to usługa maklerska, w której zespól licencjonowanych doradców inwestycyjnych przejmuje ciężar zarządzania aktywami w ramach wybranych przez klienta strategii inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka.

Oferta

Inwestycje w formie polisy - Inwestycje Portfelowe

Inwestycje Portfelowe to osiem gotowych strategii inwestycyjnych w formie ubezpieczenia, z jednorazową składką, o wartości min. 50 tys zł.

W trakcie trwania ubezpieczenia, właściciel polisy może przenosić środki między portfelami a kwota podatku pozostaje na koncie i pracuje.

Dzięki konstrukcji ubezpieczeniowej środki objęte są uproszczoną procedurą spadkową, a klient sam decyduje komu i w jakiej części zostaną one przekazane. W razie śmierci inwestora osoba uposażona otrzyma co najmniej 101% wartości wpłaconych składek.
 

 

Usługa maklerska polegająca na zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz związana z nią usługa wymiany walutowej świadczona jest przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.
Informacje o Biurze Maklerskim 

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Porozmawiajmy

Jesteś zainteresowany ofertą? Umów się na spotkanie z doradcą.

Umów się na spotkanie