Zadbamy o Twoje aktywa

Inwestycje portfelowe to rozwiązanie, w którym zespół specjalistów – zarządzających funduszami inwestycyjnymi – przejmuje ciężar zarządzania aktywami. Jako klient dokonujesz wyboru określonej strategii inwestycyjnej o różnym poziomie ryzyka. Kolejne decyzje co do ulokowania środków w określone instrumenty inwestycyjne podejmują za Ciebie eksperci od lat funkcjonujący na rynkach kapitałowych.

Oferta

Inwestycje w formie polisy - Inwestycje Portfelowe

Inwestycje Portfelowe to osiem gotowych strategii inwestycyjnych w formie ubezpieczenia, z jednorazową składką, o wartości min. 50 tys zł.

W trakcie trwania ubezpieczenia, właściciel polisy może przenosić środki między portfelami a kwota podatku pozostaje na koncie i pracuje.

Dzięki konstrukcji ubezpieczeniowej środki objęte są uproszczoną procedurą spadkową, a klient sam decyduje komu i w jakiej części zostaną one przekazane. W razie śmierci inwestora osoba uposażona otrzyma co najmniej 101% wartości wpłaconych składek.
 

 

Dodatkowe informacje

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje Portfelowe.
Pobierz PDF

Prezentowane zyski i straty mają charakter szacunkowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klientów. Uwzględniają one wartość wszystkich wpłaconych do i wypłaconych z Funduszu środków oraz ostatnie wartości jednostek uczestnictwa otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyliczenia nie uwzględniają wpływu podatku od zysków kapitałowych na finalną wartość inwestycji, ani zmiany wartości pieniądza w czasie. Bank nie ma wpływu na kolejność realizacji dyspozycji, datę w jakiej zostaną zrealizowane dyspozycje o wypłatę, ani na wycenę po jakiej zostaną zrealizowane transakcje. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, Bank nie udostępnia szczegółowych algorytmów do wyliczeń zysków i strat.

Porozmawiajmy

Zainteresowała Cię oferta?
Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą.

Zostaw numer