Doradztwo inwestycyjne

Indywidualne doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych 


Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów przy budowie swojego portfela funduszy inwestycyjnych.
Usługę doradztwa inwestycyjnego oferujemy bez dodatkowych kosztów.

  • Analizujemy Twoje cele, potrzeby, akceptację ryzyka inwestycyjnego, oczekiwany zysk i planowany horyzont inwestycji
  • Bierzemy pod uwagę Twoje obecne inwestycje i określamy strategię inwestycyjną
  • Przekazujemy rekomendację opartą na powyższej analizie, z uwzględnieniem sytuacji rynkowej
  • Podejmujesz decyzję i inwestujesz

Dlaczego warto korzystać z doradztwa?
 Indywidualna rekomendacja

Twój osobisty doradca przeanalizuje Twoje potrzeby, profil ryzyka, obecne inwestycji, a także bieżącą sytuację rynkową. Na tej podstawie przygotuje dla Ciebie propozycję dotyczącą funduszy inwestycyjnych.Ty decydujesz

Samodzielnie podejmujesz decyzję, w jaki fundusz zainwestować. Masz więc pełną kontrolę nad swoim portfelem.Pełna informacja

W każdej chwili, na Twoje życzenie, doradca przygotuje raport pokazujący strukturę Twojego portfela i uzyskane stopy zwrotu z inwestycji.

Jak to działa?
 

1. Analiza potrzeb
Na początku, wspólnie z doradcą, analizujesz swoją sytuację, odpowiadając na pytania dotyczące: wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu, obecnej sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, okresu planowanej inwestycji.

2. Twój portfel
Doradca przedstawia charakterystykę Twojego profilu inwestora, a następnie przygotowujemy dla Ciebie propozycję konkretnych funduszy inwestycyjnych, jakie powinny znaleźć się w Twoim portfelu inwestycyjnym. Doradca uzasadnia wybór funduszy.

3. Indywidualne rekomendacje dotyczące konkretnych funduszy
Rekomendacja jest odpowiednia jedynie w przypadku niezwłocznej realizacji wszystkich zawartych w niej zaleceń.

4. Decyzja i realizacja rekomendacji
Decyzję dotyczącą realizacji podejmujesz samodzielnie. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych możesz kupić, sprzedać lub zamienić przez system bankowości internetowej. Nie wahaj się również poprosić o wsparcie swojego doradcę.

Dokumenty
 


Bank świadczy Usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny. Oznacza to, że Bank oferuje fundusze określonych w Komunikacie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, będących w ofercie Banku na podstawie odrębnych umów dystrybucji. Za pośrednictwo w dystrybucji funduszy Bank otrzymuje wynagrodzenie – jest to świadczenie pieniężne i niepieniężne określone w Komunikacie.
 

Skorzystaj z naszej oferty
 

Zostaw numer, jeśli chcesz, żeby oddzwonił do Ciebie nasz specjalista lub odwiedź oddział z obsługą klientów Private Bank i Wealth Management
 

Zostaw numer    Zobacz ofertę w Moim ING

Znajdź oddział