Pożyczka gotówkowa
dla klientów Private Banking

  • 0 zł prowizji i korzystne oprocentowanie
  • Stałe oprocentowanie, jeśli weźmiesz pożyczkę maksymalnie na 3 lata
  • Szybki sposób na osiągnięcie celu, bez angażowania własnych aktywów
  • Dostępna od ręki w Moim ING i u doradcy
  • Możesz pożyczyć nawet do 250 000 zł

Jeśli potrzebujesz większej gotówki skontaktuj się ze swoim Doradcą Private Banking

Oferty specjalne

Pożyczka z konsolidacją

Ekopożyczka

Pożyczka z konsolidacją

RRSO 13,80%

Sposób na dodatkową gotówkę i uporządkowanie swoich finansów. Przenieś wszystkie swoje zobowiązania z innych banków do ING Banku i ciesz się jedną ratą na dobrych warunkach. Pożyczkę z konsolidacją możesz otrzymać całkowicie przez internet.

Sprawdź ofertę

Ekopożyczka

RRSO 13,80%

Otrzymasz 500 zł nagrody, jeśli spełnisz warunki promocji i przeznaczysz pieniądze z udzielonej pożyczki na zakup produktów ekologicznych wskazanych w Regulaminie.

Sprawdź szczegóły

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie spłaty pożyczki gotówkowej

  • Składkę pobieramy automatycznie z ratą pożyczki
  • Szeroki zakres ochrony na wypadek m.in. choroby, utraty pracy czy śmierci
  • Ochrona obejmuje całkowitą wartość zadłużenia, która została do spłaty

Więcej informacji

Pożyczka z konsolidacją

  • Połącz do 7 zobowiązań z innych banków
  • Jeden termin spłaty wszystkich rat
  • Jedna rata porządkuje Twoje finanse

Więcej informacji

Dogodny dzień spłaty raty

  • Wyznaczasz dogodny dla Ciebie dzień, w którym pobieramy ratę ze wskazanego konta
  • Dbasz o to, by w tym dniu na koncie znajdowała się wymagana kwota dla spłaty raty

Wniosek w aplikacji Moje ING

Wniosek złożysz całkowicie zdalnie w aplikacji Moje ING lub w naszej bankowości internetowej.

Więcej o aplikacji

Oblicz swoją pożyczkę w Moim ING


Zaloguj się i przelicz

Nie jesteś jeszcze klientem Private Banking lub nie masz dostępu do Mojego ING?
Zostaw swój numer, skontaktujemy się z Tobą.

Jestem klientem
Mam dostęp do bankowości internetowej

Weź pożyczkę w Moim ING


Nie jestem klientem
Zostaw numer, oddzwonimy

Zamów kontakt

Koszty i dokumenty

Prowizja i oprocentowanie

x

W przypadku pożyczki o czasie spłaty do 3 lat stosujemy oprocentowanie stałe. Dla pożyczek powyżej 3 lat - oprocentowanie zmienne.

  Koszty
Prowizja dla wszystkich kwot 0%

Oprocentowanie
(Stopa referencyjna NBP 6,75% + stała marża banku od 5,74% do 8,24%)

od 12,49% do 14,99%

Dokumenty

x

Nie musisz dostarczać dokumentów potwierdzających Twoje dochody, jeśli od 3 miesięcy wpływają one na konto w naszym banku. Jeśli nie spełniasz tego warunku – nic nie szkodzi – złóż wniosek online, a dokumenty dołączysz w systemie bankowości internetowej. Możesz je również przynieść do placówki bankowej - miejsca spotkań Private Banking.

  • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub
  • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu za ostatnie 3 miesiące

  • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz wystawione przez Zleceniodawcę Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w roku bieżącym (np. umowa, z której wynika okres jej obowiązywania wraz z dowodem otrzymywania wynagrodzenia np. ostatni wyciąg z rachunku, na który wpływa ww. wynagrodzenie) lub
  • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 12 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.

  • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego (w przypadku renty wskazująca również okres przyznania świadczenia) oraz dokument potwierdzający wypłatę świadczenia -ostatni odcinek renty lub emerytury, zasiłku/świadczenia przedemerytalnego lub
  • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia zawierające imię,  nazwisko, adres, kwotę, ewentualne tytuły wykonawcze (w przypadku renty wskazujące również okres przyznania świadczenia) lub
  • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu

  • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
  • Umowa/kontrakt oraz Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
  • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.

  • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 24  miesięcy oraz Umowa o pracę (kontrakty) z ostatnich 24 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument nie jest w języku polskim) lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwania dochodu lub
  • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 6 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu

  • Umowa/kontrakt – np. umowa o kontrakt sportowy, kontrakt na pełnienie służby terminowej, umowa o zarządzanie oraz  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
  • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.

  • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz aktualne umowy najmu/dzierżawy wraz z aneksami.

  • Zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez bezpośredniego przełożonego - Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz).

Klienci, którzy korzystają z oferty Private Banking i osiągają dochody z prowadzonej działalności mogą złożyć wniosek tylko u swojego doradcy.

Wystarczą:

  • Deklaracja podatkowa za ostatni zakończony rok podatkowy (bez danych finansowych za bieżące m-ce) lub
  • Zaświadczenie o dochodzie (w oparciu o dane za ostatni zakończony rok podatkowy) przygotowany przez podmiot gospodarczy świadczący usługi związane z prowadzeniem księgowości / rozliczeń podatkowych lub przez osobę, która zawodowo zajmuje się prowadzeniem księgowości w firmie np. Główny Księgowy (wyłącza się możliwość wystawienia zaświadczenia przez samego klienta lub osoby niezajmujące się prowadzeniem finansów zawodowo)
  • Dokumenty rejestrowe firmy: wpis do KRS/odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, decyzja o nadaniu NIP.

UWAGA! Nie ma konieczności składania dokumentów rejestrowych w przypadku gdy: rachunek bieżący firmy jest prowadzony w Banku ING wystarczające jest złożenie przez klienta oświadczenia o aktualności ww. dokumentów lub/i klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub s.c., a doradca zweryfikuje bazę prowadzenie przez klienta działalności w bazie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

UWAGA! Nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US.

Zobacz także

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Do 4 mln zł, na maksymalnie 25 lat. Pożyczka zabezpieczona Twoimi nieruchomościami.

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,59%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 281,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 17 312,70 zł; oprocentowanie zmienne 12,49%; całkowity koszt pożyczki 5031,70 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 3380,98 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1650,72 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 48 miesięcznych rat płatnych 1. dnia miesiąca, w tym 47 rat po 326,29 zł i ostatnia rata 326,35 zł. Kalkulacja dokonana 1. lutego 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Pożyczka może być przyznana nawet w czasie 1 wizyty w placówce bankowej - miejscu spotkań, o ile klient będzie posiadał przy sobie dokument tożsamości i dokument potwierdzający dochody oraz nie będzie potrzebna dodatkowa ocena ryzyka i zdolności kredytowej.