Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

1Oprocentowanie stałe, obliczane w skali roku. Dotyczy wpłat na IKZE oszczędnościowe w 2022 roku, do kwoty 7 106,40 zł w czasie trwania oferty specjalnej "IKZE Bonus". Zapoznaj się z regulaminem oferty specjalnej, dostępnym na www.ing.pl.

2Oferta specjalna dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus Max w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max” i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Podane oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.