Doradztwo inwestycyjne

  • Wspieramy Cię w budowie portfela funduszy inwestycyjnych
  • Analizujemy Twoje cele, poziom akceptowalnego ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu i horyzont czasowy inwestycji
  • Bierzemy pod uwagę Twoje obecne inwestycje i określamy strategię inwestycyjną
  • Podejmujesz decyzję na podstawie rekomendacji naszych ekspertów
  • Usługa doradztwa jest bezpłatna

Jak wygląda usługa doradztwa inwestycyjnego

1

Analizujemy Twoją sytuację

A Ciebie to nic nie kosztuje.

Więcej

2

Otrzymujesz rekomendację

Zaproponujemy Ci optymalne rozwiązanie.

Więcej

3

Podejmujesz decyzję

Możesz zrealizować ją samodzielnie w Moim ING lub zrobimy to za Ciebie.

Więcej

4

Informujemy o wynikach

Twój doradca udzieli Ci informacji, których potrzebujesz.

Więcej

Analizujemy Twoją sytuację

Twój osobisty doradca przeanalizuje Twoje potrzeby, profil ryzyka, posiadane inwestycje i aktualną sytuację rynkową.

Wszyscy doradcy w ING mają certyfikaty EFA EFPA (Europejski Doradca Planowania Finansowego).

Kontakt z doradcą

Otrzymujesz rekomendację konkretnych funduszy inwestycyjnych, które powinny znaleźć się w Twoim portfelu

Znajdziesz w niej przejrzysty podział:

  • co kupić,
  • co sprzedać,
  • co zamienić,
  • a co trzymać bez zmian,

wraz z uzasadnieniem.

Podejmujesz decyzję

Decyzję o realizacji podejmujesz samodzielnie. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych możesz kupić, sprzedać lub zamienić przez system bankowości internetowej. Nie wahaj się również poprosić o wsparcie swojego doradcę.

Rekomendacja jest odpowiednia i ważna tylko w przypadku niezwłocznej realizacji wszystkich, zawartych w niej, zaleceń – w dniu, w którym została wystawiona.

Informujemy o wynikach

W każdej chwili, na Twoje życzenie, doradca przygotuje raport, w którym znajdziesz strukturę portfela i uzyskane stopy zwrotu.

Kontakt z doradcą

Skorzystaj z usługi

 

Skorzystaj z usługi


Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Zostaw numer, skontaktujemy się z Tobą.

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Bank świadczy Usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny. Oznacza to, że Bank oferuje fundusze określonych w Komunikacie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, będących w ofercie Banku na podstawie odrębnych umów dystrybucji. Za pośrednictwo w dystrybucji funduszy Bank otrzymuje wynagrodzenie – jest to świadczenie pieniężne i niepieniężne określone w Komunikacie.

Zrównoważony rozwój w usłudze doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez ING Bank Śląski

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategii Grupy ING. Jako instytucja finansowa odgrywamy istotną rolę w jego wspieraniu przez finansowanie zmian, dzielenie się wiedzą i świadomością, że mamy na niego wpływ. Zarządzamy nie tylko własnym bezpośrednim i pośrednim wpływem, ale też pomagamy swoim klientom, jak radzić sobie z ryzykiem i  szansami, jakie stwarzają wyzwania środowiskowe i społeczne. Polityka wynagrodzeń pracowników Banku nie zachęca do podejmowania przez nich ryzyka w odniesieniu do czynników dla zrównoważonego rozwoju.

Świadczymy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłącznie w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych, które mamy w swojej ofercie. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dywersyfikują portfel funduszy przez uwzględnienie różnego rodzaju aktywów, takich jak akcje czy obligacje. Analiza i dobór konkretnych aktywów do funduszu odbywa się w oparciu o czynniki finansowe, ale również coraz częściej jest poszerzana o kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jednak jako bank, obecnie nie mamy wystarczających informacji od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które emitują fundusze i analizują aktywa w ich portfelach. Dlatego nie możemy zapewnić, że uwzględniamy ryzyka oraz czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w naszych rekomendacjach inwestycyjnych. Oczekujemy, że Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wkrótce dostarczą nam niezbędne informacje, które pozwolą nam uwzględniać je w rekomendacjach inwestycyjnych.

Zasady uwzględniania czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogących mieć wpływ na wartość inwestycji

Na obniżenie wartości Twoich inwestycji mogą mieć wpływ czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumiane jako kwestie środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym.

Na przykład: Firmy zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego mogą być obciążone dodatkowym podatkiem węglowym, który ma wpłynąć na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Taki czynnik może mieć negatywny wpływ na wartość rynkową tych firm.

W tym momencie, jako bank, nie bierzemy pod uwagę czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, kiedy świadczymy usługę doradztwa inwestycyjnego. Nie analizujemy też ich wpływu na stopę zwrotu z inwestycji.

Nieuwzględnienie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju

Decyzje inwestycyjne mogą mieć niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, jak np. inwestowanie w działalności, która mają negatywny wpływ na środowisko, kwestie społeczne i pracownicze, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Na przykład: Firmy zajmujące się produkcją i przetwórstwem mogą mieć negatywny wpływ na środowisko emitując zanieczyszczenia oraz dwutlenek węgla, który przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego. Dodatkowo te firmy mogą mieć negatywny wpływ na swoich pracowników, wynagradzając ich poniżej poziomu umożliwiającego egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej.

W tym momencie, jako bank, nie bierzemy pod uwagę wpływu niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju, kiedy świadczymy usługę doradztwa inwestycyjnego.