Doradztwo inwestycyjne

 • Wspieramy Cię w budowie portfela funduszy inwestycyjnych
 • Analizujemy Twoje cele, poziom akceptowalnego ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu i horyzont czasowy inwestycji
 • Bierzemy pod uwagę Twoje obecne inwestycje i określamy strategię inwestycyjną
 • Podejmujesz decyzję na podstawie rekomendacji naszych ekspertów
 • Usługa doradztwa jest bezpłatna

Jak wygląda usługa doradztwa inwestycyjnego

1

Analizujemy Twoją sytuację

A Ciebie to nic nie kosztuje.

Więcej

2

Otrzymujesz rekomendację

Zaproponujemy Ci optymalne rozwiązanie.

Więcej

3

Podejmujesz decyzję

Możesz zrealizować ją samodzielnie w Moim ING.

Więcej

4

Informujemy o wynikach

Twój doradca udzieli Ci informacji, których potrzebujesz.

Więcej

Analizujemy Twoją sytuację

Twój osobisty doradca przeanalizuje Twoje potrzeby, profil ryzyka, posiadane inwestycje i aktualną sytuację rynkową.

Wszyscy doradcy w ING mają certyfikaty EFA EFPA (Europejski Doradca Planowania Finansowego).

Kontakt z doradcą

Otrzymujesz rekomendację konkretnych funduszy inwestycyjnych, które powinny znaleźć się w Twoim portfelu

Znajdziesz w niej przejrzysty podział:

 • co kupić,
 • co sprzedać,
 • co zamienić,
 • a co trzymać bez zmian,

wraz z uzasadnieniem.

Podejmujesz decyzję

Decyzję o realizacji podejmujesz samodzielnie. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych możesz kupić, sprzedać lub zamienić przez system bankowości internetowej. Nie wahaj się również poprosić o wsparcie swojego doradcę.

Rekomendacja jest odpowiednia i ważna tylko w przypadku niezwłocznej realizacji wszystkich, zawartych w niej, zaleceń – w dniu, w którym została wystawiona.

Informujemy o wynikach

W każdej chwili, na Twoje życzenie, doradca przygotuje raport, w którym znajdziesz strukturę portfela i uzyskane stopy zwrotu.

Kontakt z doradcą

Skorzystaj z doradztwa inwestycyjnego

Skorzystaj z usługi


Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Zostaw numer, skontaktujemy się z Tobą.

Odpowiedzialne inwestowanie (ESG)

Prowadzenie odpowiedzialnego, świadomego biznesu polega na włączeniu do działalności czynników, które dotyczą zrównoważonego rozwoju.

E jak environment (środowisko)

 • zmiany klimatu
 • zużycie energii
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • zmniejszające się zasoby naturalne
 • gospodarka odpadami
 • emisja zanieczyszczeń
 • wylesienie.

S jak social responsibility (przedsiębiorczość i równe szanse)

 • poszanowanie praw człowieka
 • propagowanie równości i różnorodności wśród pracowników
 • inwestowanie w ludzi w postaci szkoleń
 • zapewnienie godnych warunków pracy
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • konflikty i kryzysy humanitarne.

G jak governance (etyka i zgodność z regulacjami)

 • prawa akcjonariuszy
 • zwalczanie korupcji i nieuczciwych praktyk, przekupstwa
 • struktura zarządu
 • zróżnicowanie i wyłączenie społeczne
 • uczciwa strategia podatkowa
 • przejrzysty system wynagradzania.

Więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu

W inwestycjach zwracamy coraz większą uwagę na „zielone” fundusze. Warto zwrócić uwagę, czy firmy w portfelu mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Modele biznesowe takich firm są bardziej stabilne i lepiej przystosowane do długoterminowego wzrostu. Zrównoważone inwestowanie ma sens inwestycyjny, ale również i społeczny.

Jeżeli korzystasz z: 

 • usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych
 • usługi doradztwa inwestycyjnego 
 • robota inwestycyjnego
 • inwestycji portfelowych 

w pierwszej kolejności zbadamy, jak ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój. Na podstawie wyników ankiety przedstawimy Ci naszą ofertę lub przygotujemy rekomendację inwestycyjną.

Regulacje wprowadzają konieczność badania Twoich preferencji ESG. Zadamy Ci pytania w ankiecie inwestycyjnej, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Twoje odpowiedzi pomogą określić, jaki udział Twojego portfela mają stanowić inwestycje, które:

 • wspierają cele środowiskowe i społeczne
 • uwzględniają możliwy negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo
 • inwestują w sposób odpowiedzialny środowiskowo.

Możesz zdecydować, czy udział zrównoważonych inwestycji w twoim portfelu ma być znaczny, niewielki, czy też nie ma wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. 

Na podstawie odpowiedzi w ankiecie oznaczymy fundusze, które spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku usługi doradztwa i robota inwestycyjnego przygotujemy rekomendację portfela, która uwzględni Twoje preferencje ESG. Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty – poinformujemy Cię o tym.

Naszą działalność prowadzimy w sposób etyczny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szansę na długoterminową aktywność.

Dowiedz się więcej o naszej strategii ESG

Zrównoważony rozwój w ramach doradztwa inwestycyjnego

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategii Grupy ING.

Zobacz w jaki sposób informujemy o aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Bank świadczy Usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny. Oznacza to, że Bank oferuje fundusze określonych w Komunikacie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, będących w ofercie Banku na podstawie odrębnych umów dystrybucji. Za pośrednictwo w dystrybucji funduszy Bank otrzymuje wynagrodzenie – jest to świadczenie pieniężne i niepieniężne określone w Komunikacie.