Fundusze inwestycyjne

 • Inwestuj w fundusze inwestycyjne i korzystaj z naszej wiedzy i analiz w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Masz do wyboru ponad 100 funduszy inwestycyjnych o globalnym zasięgu i z różnymi klasami aktywów
 • Kontrolujesz i zarządzasz inwestycjami w Moim ING i aplikacji mobilnej
 • Bez prowizji za zakup, zmianę i sprzedaż funduszy

Inwestuj wygodnie 

Notowania funduszy inwestycyjnych

W każdej chwili możesz sprawdzić wyniki funduszy. Na naszej stronie internetowej i w Moim ING.

Znajdziesz tam potrzebne dokumenty i informacje o strategii inwestycyjnej funduszy.

Sprawdź notowania

Regularne inwestowanie

 • Wybierasz kwoty, które regularnie inwestujemy w wybrany przez Ciebie fundusz lub portfel.
 • Ograniczasz ryzyko wahań kursów jednostek. Gdy spadają – kupujesz więcej. Gdy rosną – wzrasta wartość Twoich inwestycji.
 • Regularne inwestowanie możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Więcej o regularnym inwestowaniu

Portfele funduszy

 • Grupujesz swoje fundusze i widzisz ich sumaryczny wynik.
 • Możesz dodać do 10 funduszy do jednego portfela.
 • Nic nie płacisz za stworzenie i prowadzenie portfela.
 • Masz porządek w inwestycjach.
 • Możesz stworzyć tyle portfeli, ile chcesz.
 • Nadajesz portfelom własne nazwy.

Więcej o portfelach funduszy

Investo

 • Robot, który pomoże Ci stworzyć portfel funduszy na podstawie wyników Twojej ankiety inwestycyjnej.
 • Działa automatycznie i regularnie inwestuje w Twoim imieniu – zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 • Automatycznie dopasowuje skład portfela, aby utrzymać oczekiwany i akceptowalny poziom ryzyka.

Więcej o Investo

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

1 Liczba funduszy w prezentowanym okresie.

Dotychczasowe wyniki funduszu są historyczne - nie możemy zagwarantować, że się powtórzą w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
W powyższym porównaniu bierzemy pod uwagę jedynie fundusze inwestycyjne otwarte dostępne w ofercie ING Banku Śląskiego S.A.
Kategorie funduszy są zgodne z naszą rekomendacją.

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Bank świadczy Usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny. Oznacza to, że Bank oferuje fundusze określonych w Komunikacie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, będących w ofercie Banku na podstawie odrębnych umów dystrybucji. Za pośrednictwo w dystrybucji funduszy Bank otrzymuje wynagrodzenie – jest to świadczenie pieniężne i niepieniężne określone w Komunikacie.

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio