Inwestycje portfelowe

  • Inwestujesz w formie polisy
  • Wybierasz spośród różnorodnych, gotowych strategii inwestycyjnych
  • Możesz przenosić pieniądze pomiędzy portfelami
  • Możesz je wykorzystać do sukcesji majątku

Oferta Inwestycji Portfelowych

Portfele dostępne w ofercie

Skorzystaj z indywidualnej oferty


Kontakt z doradcą

lub zostaw numer, oddzwonimy.

Informacje i dokumenty

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje Portfelowe.

Prezentowane zyski i straty mają charakter szacunkowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klientów. Uwzględniają one wartość wszystkich wpłaconych do i wypłaconych z Funduszu środków oraz ostatnie wartości jednostek uczestnictwa otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyliczenia nie uwzględniają wpływu podatku od zysków kapitałowych na finalną wartość inwestycji, ani zmiany wartości pieniądza w czasie. Bank nie ma wpływu na kolejność realizacji dyspozycji, datę w jakiej zostaną zrealizowane dyspozycje o wypłatę, ani na wycenę po jakiej zostaną zrealizowane transakcje. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, Bank nie udostępnia szczegółowych algorytmów do wyliczeń zysków i strat.

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Zrównoważony rozwój w ramach usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategii Grupy ING.

Zobacz w jaki sposób informujemy o aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, w ramach usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.