Wymagania systemowe

Korzystanie z systemu ING Business wymaga posiadania sprzętu o następujących parametrach: 

  • preferowana przeglądarka Google Chrome (ostatnie trzy wersje) – dla obu metod logowania. Dopuszczalna, jednak mniej zalecana, jest również przeglądarka Mozilla Firefox (ostatnie trzy wersje), Internet Explorer 11 – dla obu metod logowania oraz Microsoft Edge dla metody opartej o login i hasło.
  • komputer PC, minimalna pamięć RAM - 2 GB, rekomendowana pamięć RAM - 4 GB,
  • system operacyjny Windows 8 i 10,
  • protokół TLS 1.2 lub wyższe wersje,
  • łącze internetowe o przepustowości 1 Mb/s lub szybsze.

Dodatkowo, w przypadku metody logowania i autorgzacji opartej o certyfikat, wymagane są:

  •  aktywny port USB, 
  • włączona obsługa skryptów ActiveX dla przeglqdarki lnternet Explorer, 
  • zainstalowany Comarch CryptoProvider dla innych przeglqdarek. 

Zobacz także