icon

13 mld zł na gwarancje kredytowe dla firm w ING

Jako pierwszy bank udostępniamy Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK.

10 kwietnia 2020 podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy, na podstawie której klienci banku będą mogli skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. FGP to nowy program pomocowy, dzięki któremu BGK będzie udzielał gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu do 80 proc. jego wartości.

Dowiedz się więcej

Jak skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?
Skontaktuj się ze swoim doradcą.

 

GWARANCJA DE MINIMIS (PLD-KFG)

  • Udzielana do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego.
  • Forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej.
  • Prowizja roczna od kwoty gwarancji: 0,5% p.a.. do 31.12.2020 prowizja wynosi 0,00%p.a
  • Przyznawana na maksymalnie: 39 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych, do kwoty 3,5 mln zł i obejmuje do 60% kwoty kredytu, a w przypadku udzielonych do 31.12.2020 w wysokości 80% kwoty kredytu. Kwotę gwarancji wyznacza także maksymalny dopuszczalny 3-letni limit pomocy de minimis (200 tys. euro lub 100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów)
  • Nie jest przeznaczona dla podmiotów działających m.in. w dziedzinie produkcji podstawowej, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.
  • Zabezpieczenie kredytu – dowolne, ustalane z kredytobiorca (brak zastrzeżeń programowych); dodatkowo może zostać pobrane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
  • Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco.