Gwarancja de minimis z BGK

 • Lepsze parametry kredytowania
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
 • Dla klientów z sektora MŚP (według dyrektywy unijnej) spełniających kryteria do objęcia gwarancją
 • Gwarancja do 1,5 mln euro
 • 0 zł prowizji za udzielenie

Korzyści dla Twojej firmy

Brak pobierania prowizji

należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Do 75 miesięcy

maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego

Do 120 miesięcy

maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego

Możliwość uzyskania finansowania
na lepszych warunkach

obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży dzięki objęciu kredytu zabezpieczeniem w postaci Gwarancji de minimis.

Maksymalna kwota gwarancji

1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Pakiet pomocowy BGK
na czas COVID obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

zwiększony zakres gwarancji… więcej

Pakiet pomocowy BGK na czas COVID

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Zasady otrzymania gwarancji

Aby objąć kredyt Gwarancją de minimis i skorzystać z finansowania na lepszych warunkach, musisz:

 • posiadać dostępny limit pomocy de minimis również dla pomocy de minimis wynikającej z wnioskowanego finansowania
 • mieć zdolność kredytową i otrzymać pozytywną decyzję kredytową
 • złożyć dokumenty do Gwarancji de minimis i spełniać warunki do objęcia Gwarancją de minimis
 • podpisać umowę kredytową, w której zostaną zawarte ostateczne parametry gwarancji
 • spełniać specjalne kryteria dotyczące warunków objęcia gwarancją wynikających z przepisów UE i nie działających w sektorach wykluczonych z pomocy de minimis zgodnie z warunkami uzyskania gwarancji, które znajdziesz tutaj.