Gwarancja Biznesmax z dotacją

 • Korzystniejsze parametry kredytowania
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
 • Dla klientów z sektora MŚP (według rozporządzenia unijnego) spełniających kryteria podmiotowe lub przedmiotowe (proekologiczne) do objęcia gwarancją
 • Maksymalna kwota gwarancji do 2,5 mln euro
 • Dopłata do odsetek w formie bezzwrotnej dotacji
 • 0 zł opłaty za gwarancję przez cały okres jej obowiązywania

Korzyści dla Twojej firmy

Możliwość uzyskania finansowania na korzystniejszych warunkach

obniżenie całkowitego kosztu kredytu dzięki objęciu kredytu zabezpieczeniem w postaci Gwarancji Biznesmax

Do 2,5 mln euro

maksymalna kwota gwarancji

Do 20 lat

maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego*

Do 39 miesięcy

maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego odnawialnego

Pakiet pomocowy BGK na czas COVID obowiązuje do 30 czerwca 2022r. 

Zobacz

Zasady otrzymania gwarancji

Aby objąć kredyt Gwarancją Biznesmax i skorzystać z finansowania na korzystniejszych warunkach oraz z dotacji na odsetki, musisz:

 • spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym
 • posiadać dostępny limit pomocy de minimis (również dla pomocy de minimis wynikającej z wnioskowanego finansowania) lub nie przekraczać dopuszczalnej intensywności pomocy dostępnej dla kredytobiorcy w ramach mapy pomocy regionalnej
 • posiadać zdolność kredytową i otrzymać pozytywną decyzję kredytową
 • złożyć dokumenty do Gwarancji Biznesmax
 • podpisać umowę kredytową, w której zostaną zawarte ostateczne parametry gwarancji

* – okres kredytu i Gwarancji Biznesmax zależy od decyzji kredytowej Banku