Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ING

 • Skierowany jest do firm deweloperskich i pomaga w rozliczeniu inwestycji
 • Służy do gromadzenia środków powierzonych przez nabywców mieszkań lub domów
 • Rachunek otwierasz i zarządzasz nim w pełni online
 • Prowadzimy otwarte oraz zamknięte rachunki mieszkaniowe

Co zyskujesz?

Jaki rodzaj rachunku mieszkaniowego możesz wybrać?

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wypłaty dokonywane są w transzach po potwierdzeniu wykonania etapu inwestycji

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wypłata środków jest jednorazowa na podstawie aktu notarialnego, przenoszącego własność lokalu na nabywcę

Korzyści

 • pozwala na wypłatę środków po przeniesieniu prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu
 • szczegółowo określone zasady uruchamiania środków zawarte są w umowie
 • indywidualna ewidencja wpłat i wypłat środków nabywców

Jak to działa?

 1. Otwierasz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 2. Nabywcy mieszkań podpisują z twoją firmą umowy deweloperskie
 3. Nabywcy mieszkań wpłacają środki na indywidualnie zdefiniowane rachunki
 4. Wypłacamy środki po otrzymaniu umowy przeniesienia praw właśności

Korzyści

 • pozwala na wypłatę zgromadzonych środków w trakcie trwania realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wypłaty środków następują zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wypłacamy środki każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
 • szczegółowo określone zasady uruchamiania środków po zakończeniu etapu inwestycji zawarte są w umowie
 • indywidualna ewidencja wpłat i wypłat środków nabywców
 • bieżący monitoring rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego

Jak to działa

 1. Otwierasz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 2. Nabywcy mieszkań zawierają z twoją firmą umowy deweloperskie
 3. Nabywcy mieszkań wpłacają środki na indywidualne zdefiniowane rachunki
 4. Po pozytywnej kontroli realizacji inwestycji, wypłacamy środki należne dla wykonanego etapu
 5. Jeśli realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, wypłacimy kolejne transze środków

Wejście (login i hasło)

Nie pamiętam hasła

 

Wejście (eToken/karta)

Generuj certyfikat | Odblokuj dostęp

Przed pierwszym logowaniem z użyciem eTokena/karty musisz wygenerować certyfikat.

Jak otworzyć rachunek mieszkaniowy?

1

Wypełnij wniosek w ING Business

lub skontaktuj się z opiekunem twojej firmy

Zaloguj się

2

Skontaktuje się z tobą przedstawiciel bankowy

aby wykonać analizę przedsięwzięcia deweloperskiego

3

Podpiszesz umowę

online w bankowości internetowej

Rachunkiem zarządzasz w pełni online, w bankowości internetowej

 • Dyspozycje dotyczące otwarcia i zamknięcia rachunku oraz dyspozycje zwolnienia środków z zakończonych etapów przekazujesz w bankowości elektronicznej
 • Akceptujemy skany dokumentów inwestycji wysyłane online
 • Automatycznie uruchomimy środki po uzyskanej pozytywnej kontroli etapu (dla formy otwartej rachunku)
 • Nie musisz składać dodatkowych dyspozycji, w przypadku niedopłat nabywców lub parametryzacji nowych nabywców po uruchomieniu etapu (dla formy otwartej rachunku) 
 • Łatwo zidentyfikujesz płatności nabywców, dzięki indywidualnym wirtualnym numerom rachunku
 • Wpłaty i wypłaty nabywców poszczególnych lokali są widoczne w ING Business na indywidualnych rachunkach wirtualnych, a saldo całej inwestycji na mieszkaniowym rachunku powierniczym

Mieszkaniowy rachunek deweloperski prowadzimy na podstawie par. 59 Prawa bankowego oraz Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.