Produkcja

Według grudniowej prognozy USDA światowa produkcja jęczmienia w bieżącym sezonie ma wynieść 140,7 mln t. Wynik ten jest o 0,4% mniejszy niż w poprzednim miesiącu. Wpływ na korektę miały obniżone o 0,1 mln t prognozy zbiorów w Kanadzie i Australii oraz o 0,4 mln t w UE.

źr. USDA XII 2018 r.

UE

Według grudniowych danych KE zbiory jęczmienia w UE wyniosły 55,7 mln t, tj. były o 2,6 mln t mniejsze niż w 2017 r. Zasoby jęczmienia w UE w bieżącym sezonie przy uwzględnieniu zapasów początkowych i prognozowanego importu mają być o 4 mln t mniejsze niż w sezonie 2017/18. Mniejsze zasoby są wynikiem niższych zapasów początkowych i gorszych zbiorów, gdyż import ma być na podobnym poziomie co w zeszłym sezonie.

Zużycie

Według grudniowych przewidywań USDA, zużycie globalne jęczmienia w sezonie 2018/19 ma wynieść 142,6 mln t. Podobna prognoza była w listopadzie 2018 r. USDA podwyższyła z 2,4 do 2,6 poziom zużycia jęczmienia w Australii i jednocześnie obniżyła z 11,1 do 10,8 zużycie tego surowca w Chinach.

UE

W grudniu KE obniżyła prognozę zużycia jęczmienia w sezonie 2018/19 o ponad 1,1 mln t. W obecnej projekcji zużycie ma wynieść 47 mln t, tj. ma być o ponad 8% (-4,3 mln t) niższe niż w poprzednim sezonie. O takim wyniku decyduje jedynie prognoza zużycia na cele paszowe, gdyż pozostałe pozycje dotyczące zużycia są na podobnym jak w poprzednim sezonie poziomie.

Handel

Globalny handel jęczmieniem został w grudniu skorygowany w dół o 0,3 mln t do poziomu 27,5 mln t. Cały udział w spadku prognozy przypadł Australii. USDA przewiduje, że poziom eksportu australijskiego jęczmienia będzie na poziomie 5,4 mln t. W listopadowym wydaniu raportu ING pisaliśmy o wątpliwościach co do wcześniejszej, wyższej prognozy eksportu tego zboża z Australii. Obecna projekcja może przedstawiać scenariusz optymistyczny. Niekonkurencyjne na rynkach międzynarodowych ceny australijskiego jęczmienia oraz mniejsza podaż tego ziarna na wschodzie i południu kraju może wpływać na zwiększenie handlu krajowego kosztem eksportu.

UE

KE przewiduje, że eksport jęczmienia (łącznie ze słodem jęczmiennym przeliczonym w ekwiwalencie ziarna jęczmienia) z UE wyniesie w bieżącym sezonie 8 mln t i będzie o 1 mln t mniejszy niż w sezonie 2017/18. Po pierwszym półroczu eksport jęczmienia wyniósł 2,6 mln t. Najwięcej jęczmienia wyeksportowano do Arabii Saudyjskiej – udział tego kierunku był na poziomie 46% w całkowitym eksporcie tego surowca. Największym eksporterem w UE jest Francja odpowiedzialna za połowę unijnego eksportu jęczmienia.

Zapasy

Wielkość zapasów światowych jęczmienia prognozowanych przez USDA na koniec bieżącego sezonu została skorygowana w dół o 0,3 mln t, wracając tym samym do poziomu z października, tj. 17,4 mln t. W grudniowej projekcji wielkość zapasów końcowych w bieżącym sezonie jest o 1,9 mln t mniejsza niż na koniec sezonu 2017/18. Oznacza to również kolejny sezon, w którym zapasy globalne jęczmienia wyraźnie obniżą się.

UE

Zapasy jęczmienia w UE na koniec bieżącego roku mają wynieść 5,4 mln t , tj. mają być o 1,2 większe niż na koniec poprzedniego sezonu. W grudniowej projekcji KE korekta produkcji i przede wszystkim zużycia na cele paszowe spowodowały podwyższenie poziomu zapasów.

Ceny

W grudniu ceny jęczmienia w portach Morza Czarnego i we Francji (port Rouen) powróciły do wzrostów, osiągając na koniec drugiej dekady grudnia ceny odpowiednio 208 EUR/t i 211 EUR/t. Oznacza to, że ceny były o 28% i 35% wyższe niż rok wcześniej.

Sytuacja w Polsce

Skup jęczmienia (dane meldunkowe) w październiku wyniósł ponad 40 tys. t, w tym paszowego ponad 18 tys. t. Po czterech miesiącach bieżącego sezonu skup był o 106 tys. mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Udział jęczmienia paszowego w skupie wyniósł 46% i był o 3 p.p. wyższy niż rok temu.

Według wstępnych danych eksport jęczmienia z Polski w okresie od lipca do października 2018 r. wyniósł 93 tys. t i był o ponad 40 tys.t wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Import wyniósł około 43 tys. i był o 30% mniejszy.

W listopadzie średnia krajowa cena jęczmienia paszowego podawana przez MRiRW wyniosła 803 zł/t i była o 164 zł/t (+26%) wyższa niż w listopadzie 2018 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl