Produkcja i pogłowie

Uboje: Kolejny miesiąc z rzędu utrzymuje się rosnący trend ubojów bydła. Między styczniem a listopadem 2018 r. wolumen wzrósł r/r o 1,7% i wyniósł 1 811 tys. sztuk.

Skup: Mimo rosnącego uboju skup bydła w Polsce spada. Jest to głównie wynikiem niższej średniej masy bitych sztuk. W okresie styczeń-listopad 2018 r. wolumen wyniósł 393 tys. t i był o ponad 1% niższy r/r.

Handel

Polska: Według wstępnych danych MRiRW do listopada 2018 r. włącznie wyeksportowano 10,2 tys. t bydła (28% poza UE), tym samym eksport był o niecałe 18% niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wywóz mięsa wołowego uległ redukcji w niższej skali. W pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. był na poziomie 362,7 tys. t wobec 375 tys. t przed rokiem (-3,2%).

Import żywych sztuk w pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 r. wyniósł blisko 80 tys. t, czyli aż o 136% więcej niż przed rokiem. Z kolei import wołowiny zmniejszył się, z 18,5 tys. t w ubiegłym roku do 17,6 tys. t w bieżącym (-5,1% r/r).

Ceny

Polska: W tygodniu zakończonym 10 lutego 2019 r. średnia stawka za kilogram żywca wyniosła 6,30 zł. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca jest to spadek o ponad 5%. Cena jest także niższa w relacji r/r, o blisko 11% (zob. tab.). W stosunku do wcześniejszego tygodnia stawka spadła o 4,3%.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 10 II 2019 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,01 0,0 -6,5%
byki 12-24 m-ce (A) 6,81 -2,9% -11,7%
byki > 24 m-cy (B) 6,67 -2,1% -13,0%
krowy (D) 5,06 -4,2% -12,5%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,75 -1,5% -4,1%
Bydło ogółem 6,30 -5,3% -10,9%

Źródło: MRiRW

Według danych GUS średnia cena żywca wołowego w grudniu 2018 r. wyniosła 6,54 zł za kilogram. W porównaniu z listopadem stawka wzrosła o 0,5% (4 grosze). W stosunku do ubiegłego roku cena spadła o 2%.

Unia Europejska: Na początku lutego 2019 r. przeciętna rynkowa cena bydła (MPC – masa poubojowa ciepła) wyniosła 375,01 EUR/100 kg. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca cena pozostała bez większych zmian (zob. tab.).

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 28 I - 3 II 2019 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 350,80 0,1% 0,9%
Niemcy 374,29 -0,8% -2,5%
Wlk. Brytania 411,83 0,0% 1,9%
Hiszpania 386,55 0,2% 1,4%
Polska 324,86 -1,2% -1,2%
UE 375,01% 0,0% 0,0%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Notowany obecnie spadek cen jest bez wątpienia bezpośrednim wynikiem ujawnienia nielegalnego procederu w zakładzie w gminie Ostrów Mazowiecka, gdzie niezgodnie z prawem dokonywano ubojów tzn. leżaków czyli leżących lub chorych sztuk bydła. Afera odbiła się szerokim echem w mediach, jej pokłosiem jest m.in. wstrzymanie importu polskiej wołowiny przez Arabię Saudyjską (wolumen, który trafiał do tego kraju jest jednak bardzo znikomy stanowiący ok. 0,1% polskiego eksportu). Import wstrzymała także Białoruś (odbierająca jeszcze mniej mięsa niż wcześniej wspomniana Arabia Saudyjska), powód jednak jest inny. Decyzja została podjęta w związku z wystąpieniem w woj. dolnośląskim incydentalnego przypadku choroby BSE (gąbczasta encefalopatia bydła, pot. choroba szalonych krów), który jest jednorazowy i w teorii nie powinien wpływać na ograniczenia eksportowe.

Ceny żywca wołowego w ostatnich dwóch tygodniach obniżyły się o blisko 6% i są one związane z przejściową nadpodażą mięsa (wstrzymanie zamówień i kontraktów bezpośrednio po aferze). W dłuższym horyzoncie czasowym eksport, na który przeznaczane jest ok. 85% całej produkcji mięsa, nie powinien istotnie zmniejszyć się z uwagi na to, że polska wołowina jest konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi europejskimi producentami i to będzie kluczowy czynnik. Ponadto duża część wołowiny w Polsce pochodzi z tzw. uboju rytualnego, w którym importerzy bardzo szczegółowo kontrolują proces produkcji mięsa. Pojawiają się informacje, że część europejskich państw będących odbiorcami mięsa podejmie decyzję o możliwym wstrzymaniu import z Polski po publikacji oficjalnego raportu Komisji Europejskiej (ma być wydany do końca marca) z wynikami audytu nadzoru weterynaryjnego przeprowadzonego przez komisarzy UE.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl