Wstęp

Po dobrym początku roku i wzrostach przez niemal cały miesiąc, na przełomie stycznia i lutego doszło to spadków notowań rzepaku. Osiągnęły one najniższy poziom od początku roku. Zmiana m/m dla trzech najbliższych kontraktów waha się między -1,7% a -0,7%. Z kolei w porównaniu z poprzednim sezonem wyceny kontraktów są wyższe o ok. 4%.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Rzepak
maj'19 sierpień'19 listopad'19
15.02.2019 363,25 361,25 365,75
15.01.2019 369,50 365,50 368,25
zmiana m/m -1,7% -1,2% -0,7%
  maj'18 sierpień'18 listopad'18
15.02.2018 349,50 347,25 350,50
Zmiana r/r 3,9% 4,0% 4,4%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W pierwszej w tym roku prognozie USDA (Departament Rolnictwa USA) nieznacznie zwiększa globalną produkcję rzepaku do 70,37 mln t. W porównaniu z wcześniejszym miesiącem szacunki na sezon 2018/19 nie uległy istotnym zmianom, jednak w stosunku do ubiegłego okresu pozostają o niemal 5% niższe (zob. tab.). Wśród głównych producentów rzepaku nie było widocznych dużych wahań. Wyjątkiem jest Ukraina, ze wzrostem z 2,7 do 2,85 mln t (+5,6% m/m i 29% r/r) z uwagi na zwiększenie areału i poprawę wydajności.

Zapasy i zużycie

Świat: Po spadku prognozy zapasów końcowych rzepaku do poziomu poniżej 6 mln t, wolumen w lutym ponownie przekroczył tę granicę (+2,3% m/m).

W lutym USDA pozostawiła prognozę zużycia na poziomie niespełna 71 mln t, czyli nieco wyższym niż wartość produkcji. Wzrost konsumpcji w Chinach został zbilansowany spadkiem w Indiach. Wahania względem wcześniejszej prognozy jak i poprzedniego sezonu 2017/18 są niewielkie.

Handel

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. wyeksportowano z Polski 205 tys. t rzepaku. To o 43% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport oleju rzepakowego również spadł, z prawie 135 tys. t w zeszłym roku do 68,5 tys. w bieżącym (-49%).

W dalszym ciągu import rzepaku pozostaje wyższy niż przed rokiem. W analizowanym okresie przekroczył 650 tys. t (+64%). Najwięcej nasion zostało sprowadzonych z Czech (23%) i Rumunii (22%).

Ceny

Początek grudnia dla lutowego kontraktu na rzepak był stabilny. Na MATIF cena do połowy grudnia oscylowała w okolicy 370 EUR. Spadek rozpoczęty w trzecim tygodniu trwał praktycznie do końca miesiąca. Notowania straciły ponad 4% m/m, na co wpływ miał przede wszystkim taniejący kompleks surowców oleistych na światowych rynkach.

Początek roku zarówno dla lutowego jak i majowego kontraktu objawił się wzrostami. Straciły one na dynamice na przełomie stycznia i lutego. Kontrakt na luty 2019 r. zamknął się w kwocie 380,25 EUR, zyskując na przestrzeni ostatniego miesiąca ponad 4%. Najbliższy majowy kontrakt oscylował między 370 a 375 EUR/t.

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 3 lutego 2019 r. średnie stawki za rzepak wyniosły 1682 zł/t. W porównaniu z wcześniejszym tygodniem jest to wzrost o 1,1%. W stosunku do zeszłego roku cena jest wyższa o 9,4% (MRiRW).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez punkty skupowe na terenie województwa dolnośląskiego. Za tonę rzepaku w połowie stycznia 2018 r. oferowano od 1470 do 1700 zł. Średnia stawka ukształtowała się na poziomie 1577 zł/t, czyli wyniosła o 1,3% więcej niż przed miesiącem.

Średnia cena nasion rzepaku w styczniu 2019 r. zgodnie z danymi MRiRW wyniosła 1668 zł. W stosunku do grudnia stawka wzrosła o 2 zł. W porównaniu ze styczniem zeszłego roku cena jest o 5,8% wyższa.

Aktualna sytuacja i przewidywania

Tendencja wzrostowa rzepaku na giełdzie MATIF trwała praktycznie miesiąc. Mimo drożejącej ropy przeważać zaczęły czynniki pro spadkowe. Rynek europejski jest pod wpływem niewielkich spadków soi i oleju palmowego. Presję utrzymuje także nadchodzące dostawy surowca (głównie canola) do europejskich portów i spowolnienie przerobu rzepaku w krajach Unii Europejskiej.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl