Produkcja i pogłowie

Skup: Ostatni kwartał 2018 r. charakteryzował się niższą dynamiką skupu żywca wołowego w Polsce. W cały roku wolumen wyniósł 422,6 tys. t. To o 1,5% mniej niż w 2017 r.

Uboje: Po słabszym końcu roku wolumen ubojów w 2018 r. wyniósł 1 944 tys. sztuk. W stosunku do 2017 r. wzrost wyniósł niecałe 0,6%. Najwyższa dodatnia zmiana dotyczyła grupy jałówek (+1,8% r/r).

Handel

Polska: W 2018 r. eksportu żywego bydła wyniósł 11 tys. t i był o 18% niższy niż przed rokiem. Głównym odbiorcą były Włochy. W przypadku wołowiny wolumen osiągnął 390,5 tys. t i był również niższy r/r. Różnica wyniosła -4%. Również w tym przypadku włoscy odbiorcy stanowili największy udział.

Import żywego bydła do Polski w 2018 r. przekroczył 43 tys. t i był o blisko 6% wyższy r/r. Sztuki pochodziły głównie z Litwy. Sprowadzanego mięsa w badanym okresie było 22,4 tys. t. To o 4,5% mniej niż w 2017 r.

Ceny

Polska: W tygodniu zakończonym 10 marca 2019 r. średnia stawka za kilogram żywca wyniosła 6,53 zł. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca jest to wzrost o 3,7%. Cena jest niższa w relacji r/r o 5% (zob. tab.).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 10 III 2019 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,66 -5,0% -6,2%
byki 12-24 m-ce (A) 7,08 4,0% -5,0%
byki > 24 m-cy (B) 7,02 5,2% -5,2%
krowy (D) 5,21 3,0% -19,3%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,84 1,3% -0,2%
Bydło ogółem 6,53 3,7% -5,0%

Źródło: MRiRW

Według danych GUS średnia cena żywca wołowego w styczniu 2019 r. wyniosła 6,60 zł za kilogram. W porównaniu z ostatnim miesiącem 2018 r. stawka wzrosła o 0,9% (6 groszy). W stosunku do ubiegłego roku cena jest wyższa o 0,3%.

Unia Europejska: Na przełomie lutego i marca 2019 r. przeciętna rynkowa cena bydła (MPC – masa poubojowa ciepła) wyniosła niemal 373 EUR/100 kg. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca cena zmniejszyła się nieznacznie.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 25 II - 3 III 2019 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 353,23 -0,1% 0,7%
Niemcy 365,33 -2,4% -2,4%
Wlk. Brytania 409,47 0,4% -0,6%
Hiszpania 383,73 -0,2% -0,7%
Polska 319,41 1,0% -1,7%
UE 372,95 0,4% -0,5%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Średnie ceny wołowiny, które spadły o ok. 6% po ujawnieniu uboju chorego i leżącego bydła w jednym z zakładów w Kalinowie zaczynają wracać do stanu sprzed afery. Wizerunek polskiego mięsa został jednak mocno nadszarpnięty. Paradoksalnie niższe stawki skutkują jeszcze wyższą konkurencyjnością polskiej wołowiny na zagranicznych rynkach, a jak się okazuje to właśnie cena jest jednym z najważniejszych czynników dla importerów.

Na przełomie marca i kwietnia ma zostać przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej ws. kontroli produkcji mięsa w Polsce. Ma to być druga taka kontrola po wybuchy afery związanej z nielegalnym ubojem bydła. Oficjalne wyniki pierwszej inspekcji nie są jeszcze znane, ale pierwsze sygnały mówią o wykryciu pewnych nieprawidłowości w systemie kontroli uboju. Więcej informacji ma zostać przekazane pod koniec miesiąca.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl