Produkcja i pogłowie

Skup: Na początku 2019 roku wolumen skupu bydła był niższy w porównaniu z ubiegłym. Różnica sięgnęła 2% (zob. wyk.).

Uboje: W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. liczba ubojów zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o niemal 8%. Największa różnica była widoczna w lutym, kiedy wolumen r/r był niższy o ponad 20% na skutek wstrzymania dostaw w wyniku afery z ubojem tzw. leżaków w zakładzie w gminie Kalinowo.

Handel

Polska: W styczniu 2019 r. według wstępnych danych MRiRW eksport żywego bydła z Polski osiągnął 877 t i był o niecałe 3% wyższy r/r. Z kolei mięsa wywieziono mniej (27,5 tys. t, czyli o 6,5% mniej niż przed rokiem).

Import żywego bydła do Polski w pierwszym miesiącu 2019 r. przekroczył 2,7 tys. t i był o ponad 40% niższy r/r. Sprowadzanego mięsa w badanym okresie było 1,9 tys. t. To o 23% mniej niż w I 2018 r.

Ceny

Polska: W tygodniu zakończonym 7 kwietnia 2019 r. średnia stawka za kilogram żywca wyniosła 6,33 zł. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca jest to spadek o 3%. Cena jest niższa w relacji r/r o blisko 7% (zob. tab.).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 7 IV 2019 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,69 0,5% -7,6%
byki 12-24 m-ce (A) 6,79 -4,1% -7,7%
byki > 24 m-cy (B) 6,68 -4,8% -9,3%
krowy (D) 5,15 -1,2% -9,8%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,76 -1,2% -1,0%
Bydło ogółem 6,33 -3,1% -6,8%

Źródło: MRiRW

Według danych GUS średnia cena żywca wołowego w lutym 2019 r. wyniosła 6,39 zł za kilogram. W porównaniu ze styczniem stawka spadła o 3,1% (21 groszy). W stosunku do ubiegłego roku cena jest niższa o 1,2%.

Unia Europejska: Obniżka stawek wołowiny w Polsce nie była wyjątkiem na tle innych państw UE. Zarówno w ujęciu tygodniowym jak i miesięcznym u większości głównych producentów wołowiny w UE ceny spadały.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 1 IV - 7 IV 2019 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 348,89 -0,6% -1,2%
Niemcy 356,24 -2,0% -2,5%
Wlk. Brytania 402,18 0,0% -1,8%
Hiszpania 383,50 0,8% -0,1%
Polska 305,07 -2,0% -4,5%
UE 368,33 -0,4% -1,2%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Sytuacja na polskim rynku wołowiny wciąż jest nieustabilizowana. Odczuwalne są w dalszym ciągu skutki tzw. afery leżakowej z nielegalnym ubojem bydła. Stawki w krajowych cennikach nie powróciły do stanu sprzed ujawnienia procederu. Mimo, że przeciętne ceny w UE również spadły to różnica cenowa między polską a europejską wołowiną jeszcze się powiększyła.

Komisja Europejska opublikowała oczekiwany raport dotyczący sprawozdania po wstępnej kontroli nadzoru weterynaryjnego w Polsce będącej pokłosiem styczniowej afery. Zdaniem unijnych kontrolerów w ubojni, w której doszło do nielegalnego procederu wystąpiły znaczne luki w przeprowadzaniu kontroli weterynaryjnej. Raport KE nie publikuje pełnych wniosków. Nie są znane jeszcze wyniki marcowych audytów w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsnego.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl