Produkcja jęczmienia

W kwietniowych prognozach USDA nie zaszły istotne zmiany dotyczące produkcji jęczmienia w sezonie 2018/19. Globalnie projekcja produkcji pozostała na poziomie 140,7 mln t.

źr. USDA IV 2019 r.

UE

W marcowej publikacji bilansu jęczmienia dla UE, zmiany co do bieżącej i przyszłej produkcji są minimalne. Prognozowana powierzchnia zasiewów w sezonie 2019/20 została zwiększona o 29 tys. ha i w dalszym ciągu w zaokrągleniu jest na poziomie 12,3 mln ha (+0,1% r/r). Produkcja ma wynieść 60,3 mln t (+7,5% r/r)

Zużycie jęczmienia

Prognozowane w kwietniu globalne zużycie jęczmienia w bieżącym sezonie wzrosło w ciągu miesiąca o 0,5 mln t i według USDA powinno ukształtować sią na poziomie 142,3 mln t. Wzrosły prognozy zużycia m.in. w Maroku z 2,6 do 3,1 mln t i na Ukrainie z 3,8 do 4 mln t, natomiast obniżyły się w Arabii Saudyjskiej z 8,7 do 8 mln t.

UE

Prognozowane w marcu przez KE zużycia jęczmienia w bieżącym i kolejnym sezonie w UE pozostały na poziomie z lutego, tj. 47 mln t, w tym 35 mln t na zużycie paszowe.

Handel jęczmieniem

W kwietniu USDA w minimalnym stopniu podwyższył przewidywania światowego eksportu jęczmienia w bieżącym sezonie z 26,5 do 26,55 mln t. Największymi światowymi eksporterami w bieżącym sezonie są: UE (5,3 mln t), Rosja (4,7 mln t), Australia (4,5 mln t) i Ukraina (4,2 mln t). Największymi importerami pozostają: Arabia Saudyjska (7,6 mln t), Chiny (7,5 mln t) i Iran (3mln t).

UE

Po lutowej korekcie w dół prognozowanego eksportu jęczmienia do poziomu 7,5 mln t, w marcu KE nie wprowadziła zmian w tej projekcji. Podobnie jest w przypadku importu, który ma wynieść 0,2 mln t. Na 3 miesiące przed końcem obecnego sezonu wolumen eksportu jęczmienia z UE wraz ze słodem (wyrażony w ekw. ziarna) wyniósł około 5,6 mln t. W przyszłym sezonie KE przewiduje wzrost eksportu jęczmienia do poziomu 8,8 mln t.

Zapasy jęczmienia

Światowe zapasy jęczmienia na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 18,4 mln t, co oznacza prognozę na porównywalnym poziomie do tej podanej przez USDA w marcu.

UE

Zapasy na koniec bieżącego sezonu pozostały w marcowej projekcji na poziomie 6,1 mln t. KE przewiduje, że na koniec przyszłego sezonu będą na poziomie 10,9 mln t.

Ceny jęczmienia

Notowania jęczmienia paszowego we Francji i w portach Morza Czarnego na początku kwietnia kształtowały się w okolicach cen notowanych w analogicznym okresie ubiegłego sezonu.

Sytuacja w Polsce

Według wstępnych danych podawanych przez MRiRW eksport jęczmienia po 7 miesiącach bieżącego sezonu wyniósł 123 tys. t, tj. o 64 tys. t więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Import był o 35% mniejszy i wyniósł 77 tys. t.

Ceny jęczmienia w trzecim kwartale sezonu 2018/19 (styczeń-marzec 2019r.) rosły z 790 zł/t w styczniu do 835 zł/t w marcu (źr. MRiRW). W poprzednim sezonie w analogicznym okresie ceny obniżały się, co spowodowało, że różnica cen rosła i w marcu br. wyniosła 174 zł/t więcej w stosunku do ceny z marca 2018 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl