Produkcja i pogłowie

Uboje: Według danych GUS w styczniu i lutym 2019 r. wolumen ubojów wyniósł 1 978 tys. sztuk. W porównaniu ze styczniem 2018 r. start jest nieco słabszy (1,8% r/r).

Skup: Zgodnie z opracowaniem IERiGŻ w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. skup zamknął się w wolumenie 280 tys. t. W stosunku do początku 2018 r. wartość wzrosła o ponad 4%.

Handel

Polska: W pierwszym miesiącu 2019 r. wyeksportowano z Polski 1,3 tys. t żywych świń, czyli o ponad 17% więcej niż przed rokiem. Niższą dynamiką wyróżnił się wzrost wywozu mięsa wieprzowego, który osiągnął ponad 12% r/r, a wolumen 50,6 tys. t.

Sprowadzone do Polski żywe sztuki wolumenowo stanowiły 17,6 tys. t (+4,7% r/r). Import wieprzowiny z kolei zmniejszył się z 64,2 do 63,6 tys. t (-1%).

UE: Eksport na początku 2019 r. był wyższy niż przed rokiem o blisko 8%. Duży wzrost osiągnięto dla Chin (40% łącznego wywozu) i Filipin. Łączny wolumen w styczniu 2019 r. osiągnął 356,5 tys. t. Import z kolei zmniejszył się o 16% r/r do wolumenu 2,7 tys. t (ponad 50% pochodziło ze Szwajcarii).

Ceny

Polska: Ożywienie w polskich skupach utrzymuje się od miesiąca. W tygodniu zakończonym 7 kwietnia średnia stawka wyniosła 5,43 zł/kg i była o 10% wyższa (52 gr) niż tydzień wcześniej.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 7 IV 2019 [zł/kg] 31 III 2019 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,28 4,82 9,4%
środkowo-wschodni 5,55 5,06 9,7%
południowo-wschodni 5,49 4,93 11,4%
zachodni 5,41 4,82 12,2%
Polska 5,43 4,91 10,7%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 7 IV 2019 [zł/kg] 8 IV 2018 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 5,39 4,56 18,2%
E 5,29 4,47 18,3%
U 5,09 4,24 20,1%
R 4,89 4,02 21,5%
O 4,25 3,64 16,7%
P 3,93 3,30 19,1%
S-P 5,43 4,58 18,5%

Źródło: MRiRW

Średnia stawka 5,43 zł/kg jest jednak o ponad 18% wyższa niż przed rokiem. Największa różnica objęła mięso klasy R (21,5%), najmniejsza – klasę O (16,7%).

W marcu 2019 r. cena żywca w dalszym ciągu umacniała się. Osiągnęła poziom 4,48 zł/kg, czyli blisko o 7% więcej niż w lutym br., ale o 3,6% mniej niż przed rokiem.

Unia Europejska: Po Hiszpanii i Francji zwyżki objęły pozostałe kraje Wspólnoty. Największe ożywienie miało miejsce w Hiszpanii i w Niemczech. Średnia cena 100 kg tuszy wieprzowej klasy S w UE wyniosła ponad 137 EUR i była o 1,2% wyższa niż przed miesiącem.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (II 2019) [EUR/100kg]

Niemcy

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Hiszpania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Francja

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Dania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Holandia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Polska

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Belgia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

UE

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 150,55 155,99 140,23 132,56 129,63 144,37 128,95 148,54
Zmiana m/m 7,8% 3,9% 0,8% -0,3% 3,7% 3,9% 3,0% 2,8%
Zmiana r/r -20,2% -14,8% -17,2% -21,7% -20,7% -19,7% -23,8% -16,9%
E 148,94 147,14 131,10 126,75 130,69 143,14 120,50 145,32
Zmiana m/m 3,2% 4,0% 0,8% -0,3% 3,7% 4,2% 3,5% 2,9%
Zmiana r/r -19,8% -13,8% -17,9% -22,5% -20,8% -20,0% -25,3% -17,8%

Źródło: Pig Price EU, KE

Ostatnie trzy tygodnie u wszystkich producentów trzody przyniosły istotne podwyżki. Dynamika była nawet dwucyfrowa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl