Produkcja jęczmienia

W maju USDA zrewidował światowe bilanse jęczmienia z kilku poprzednich sezonów oraz przygotował najnowszą prognozę na przyszły sezon. Zmiany nie pozostały bez wpływu na wielkości podaży (zapasy + produkcja) jęczmienia w badanych sezonach. Według najnowszej prognozy wielkość zbiorów jęczmienia w bieżącym sezonie ma wynieść prawie 140 mln t. Jednak prognoza na przyszły sezon przerywa trwający od trzech sezonów spadek produkcji jęczmienia. W sezonie 2019/20 produkcja ma wynieść ponad 153 mln t, co oznaczałoby osiągnięcie rekordowego poziomu zbiorów tego zboża. USDA przewiduje wzrost produkcji jęczmienia u wszystkich głównych światowych eksporterów.

źr. USDA V 2019 r.

UE

Zgodnie z opublikowanym przez KE bilansem jęczmienia w UE produkcja w bieżącym sezonie wyniosła 56 mln t (uzyskana z powierzchni 12,3 mln ha). W przyszłym sezonie KE przewiduje zasiewy jęczmienia na powierzchni 12,4 mln t. Wzrost spodziewanych plonów na terenie UE do poziomu 4,92 t/ha (+8% r/r) ma skutkować zbiorami jęczmienia na poziomie 61 mln t (+9% r/r).

Zużycie jęczmienia

Światowe zużycie jęczmienia w bieżącym sezonie ma wynieść według szacunków USDA 142 mln t, a w przyszłym sezonie 150 mln t. Oznacza to, że zużycie jęczmienia będzie pierwszy raz po trzech sezonach mniejsze niż poziom produkcji. Według przewidywań USDA w przyszłym sezonie w UE zużycie ma zwiększyć się z 52 mln t w obecnym sezonie do 55,2 mln t przyszłym. Jest to największy wolumenowo przyrost w stosunku do pozostałych rynków. W Rosji przyrost ma wynieść 0,2 mln t do poziomu 12,4 mln t, Chinach 0,7 mln t do poziomu 9 mln t.

UE

Zużycie jęczmienia w UE w bieżącym sezonie może wynieść 47 mln t, natomiast KE prognozuje, że w przyszłym sezonie może wzrosnąć do 50 mln t – dzięki wzrostowi o 3 mln t zużycia na cele paszowe.

Handel jęczmieniem

Według majowej prognozy USDA światowy wolumen eksportu jęczmienia w przyszłym sezonie ma wynieść 28 mln t, tj. będzie o 1,7 mln t większy niż w bieżącym sezonie. Analitycy przewidują wzrost eksportu m.in. z UE (z 5mln t do 6 mln t), Australii (z 4,5 mln t do 5 mln t), Rosji (z 4,8 mln t do 5,3 mln t) i Ukrainy (z 4,2 mln t do 4,5 mln t).

Jeśli chodzi o import, ma zwiększyć się wolumen dostaw do Chin (z 6,5 mln t do 7 mln t) i do Arabii Saudyjskiej (z 7,6 mln t do 8,5 mln t).

UE

Narastająco w okresie do 45 tygodnia bieżącego sezonu (do 5 maja br.) unijny eksport jęczmienia wyniósł 3,8 mln t, tj. był o 1,2 mln t mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Import jęczmienia wyniósł 0,1 tys. t, tj. był o 0,3 mln t mniejszy. Eksport słodu jęczmienia wyrażony w ekwiwalencie ziarna wyniósł w ww. okresie 2,3 mln t, tj. był o 0,1 mln t mniejszy, a import słodu jęczmienia 8 tys. t wobec 22 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego sezonu.

Największym importerem unijnego jęczmienia pozostaje Arabia Saudyjska z 39% udziałem. Do 45 tygodnia wysłano tam 1,5 mln t jęczmienia. Jednak w stosunku do poprzedniego sezonu wynik ten był o 1 mln t gorszy.

Na przyszły sezon KE przewiduje, że całkowity eksport jęczmienia z UE ma wzrosnąć o 9% i osiągnąć wynik 8,8 mln t.

Zapasy jęczmienia

Po rewizji bilansów jęczmienia światowe zapasy tego zboża szacowane na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 16,8 mln t, natomiast prognozowane zapasy na koniec przyszłego sezonu mogą wynieść 20,1 mln t.

UE

Zapasy jęczmienia w UE na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 6,1 mln t mimo mniejszej w bieżącym sezonie podaży tego zboża (zapasy + zbiory + import) o 4 mln t w stosunku do ubiegłego sezonu. Na ten wynik miał wpływ mniejszy poziom zużycia i eksportu. W przyszłym sezonie przewidywany jest wzrost zapasów końcowych do poziomu prawie 8,5 mln t.

Ceny jęczmienia

Przewidywania dotyczące wysokiej produkcji jęczmienia na świecie skutkowały systematycznymi spadkami cen tego surowca. Zmiana cen jest odczuwalna, gdyż po zbiorach w sezonie 2018/19 r., gdy na rynkach podaż jęczmienia była mocno ograniczona, ceny jęczmienia były wysokie. W połowie maja średnia cena jęczmienia paszowego we Francji (port Rouen) wyniosła 161 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o prawie 3 EUR/t więcej, co oznacza miesięczny spadek cen na poziomie 10 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

Powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego według GUS przekroczyła 0,2 mln ha (2018 r.: 0,215 mln ha). Według KE całkowita powierzchnia zasiewów jęczmienia w Polsce może wynieść 0,93 mln ha. Po uwzględnieniu prognozowanych plonów jęczmienia, całkowita produkcja może wynieść 3,4 mln t.

Według wstępnych danych podawanych przez MRiRW eksport jęczmienia w okresie od lipca do końca lutego wyniósł ponad 123 tys. t, tj. był o 56 tys. t większy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Import wyniósł 90 tys. t, tj. był o prawie 58 tys. mniejszy.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego w kwietniu wyniosła 808 zł/t, co oznacza, że w ciągu miesiąca obniżyła się o 3 zł/t, a w stosunku do kwietnia 2018 r. była o 130 zł wyższa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl