Wstęp

Najbliższy kontrakt na Euronext/Matif na przestrzeni ostatniego miesiąca znajdował się w trendzie spadkowym. Od końca kwietnia stawka na czerwcowe notowanie spadło o 1,8% (zob. tab.). Mimo dużych wzrostów na giełdzie w Chicago, europejska kukurydza utrzymuje cenę. W stosunku do stawek sprzed roku aktualnie są one na niższym poziomie (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
czerwiec'19 sierpień'19 listopad'19
27.05.19 163,00 170,50 173,75
26.04.19 166,00 170,25 170,50
zmiana m/m -1,8% 0,1% 1,9%
  czerwiec'18 sierpień'18 listopad'18
28.05.18 172,25 173,75 175,75
zmiana r/r -5,4% -1,9% -1,1%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat:Departament rolnictwa USA (USDA) opublikował pierwszy raport z prognozami na nadchodzący sezon 2019/20. Globalny wolumen kukurydzy ma przekroczyć 1 133 mln t. To o 1,3% więcej niż w aktualnym sezonie. Podobny wzrost odnotowuje powierzchnia zasiewów, z 191 do ponad 193 mln ha. Plon pozostał bez większych zmian (5,87 vs 5,86 t/ha).

Największy przyrost objął Stany Zjednoczone, z 366 do 382 mln t (+4% r/r). Wysoka, rekordowa wartość jest utrzymywana dla Brazylii (101 mln t) i Argentyny (49 mln t). Duża zmiana miała miejsce w Rosji, gdzie na sezon 2019/20 przewidywany jest zbiór na poziomie 13 mln t (+14% r/r).

Handel

Świat: Eksport kukurydzy w nadchodzącym sezonie 2019/20 ma po raz kolejny ulec zwiększeniu (2% r/r). Wynika to przede wszystkim z dobrych zbiorów wśród czołowych eksporterów, czyli w Argentynie i Brazylii. Redukcja z kolei wystąpiła na Ukrainie (z 29,5 do 27 mln t). Eksport USA pozostał bez zmian r/r (58 mln t).

Polska: Według wstępnych danych MRiRW eksport kukurydzy z Polski w pierwszym kwartale 2019 r. przekroczył 233 tys. t. To o 11% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku. Głównym odbiorcą pozostawały Niemcy.

W przypadku importu ziarna do Polski w analizowanym okresie wolumen podwoił się. W okresie I-III 2019 r. wyniósł 149 tys. t, wobec 73 tys. t przed rokiem. Ponad połowa kukurydzy trafiła do Polski z Ukrainy.

Zużycie i zapasy

Świat: W sezonie 2019/20 globalna konsumpcja kukurydzy ma osiągnąć 1 145 mln t. To niewiele ponad 1% więcej w stosunku do kończącego się sezonu. W większości krajów widoczna jest tendencja rosnąca, wyjątek stanowią kraje Unii Europejskiej, w których zużycie zmniejszyło się z 87,0 do 81,5 mln t (-6,3% r/r).

Redukcji uległ wolumen zapasów końcowych. Po 2019/20 mają wynieść niespełna 315 mln t. To o 3,4% mniej niż aktualnie. Kolejny raz bardzo duży ubytek jest widoczny w Chinach (192 wobec 210 mln t).

Ceny

W pierwszej połowie kwietnia sytuacja ustabilizowała się zarówno na Matif jak i Cbot. Kontrakt czerwcowy w Paryżu oscylował wokół 170 EUR/t. Koniec kwietnia to powrót do spadków na obydwu parkietach.

Początek maja na paryskiej giełdzie objawił się kolejnymi obniżkami notowań na czerwcowy kontrakt. W połowie miesiąca cena wahała się między 162 a 164 EUR/t.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 19 maja br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 713 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. stawka jest wyższa o ponad 6%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie maja 2018 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 670 zł/t (spadek m/m o 1%), od 650 zł/t do maksymalnie 700 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w kwietniu 2019 r. wyniosła 719 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to spadek o 1,5%. W porównaniu do kwietnia 2018 r. stawka jest wyższa o ponad 9%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl