Produkcja i pogłowie

Uboje: Według danych GUS w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. liczba ubojów trzody osiągnęła 3 756 tys. sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost wyniósł 1,7%.

Skup: Zgodnie z opracowaniem IERiGŻ w pierwszym kwartale 2019 r. poziom skupu zamknął się w wolumenie 422 tys. t. W stosunku do początku 2018 r. wartość nie zmieniła się istotnie.

Handel

Polska: W pierwszym kwartale 2019 r. wyeksportowano z Polski 2,5 tys. t żywych świń czyli o ponad 13% mniej niż przed rokiem. Wyższą dynamiką z kolei wyróżnił się wzrost wywozu mięsa wieprzowego, który osiągnął 9,6% r/r, a wolumen 142,7 tys. t. Największymi odbiorcami były Stany Zjednoczone, Włochy i Niemcy.

Sprowadzone do Polski żywe sztuki wolumenowo stanowiły 53 tys. t (-3,3% r/r). Pochodziły głównie z Danii. Import wieprzowiny z kolei zmniejszył się ze 197 do 181 tys. t (-8%).

UE: Eksport wieprzowiny w dwóch pierwszych miesiącach 2019 r. wzrósł r/r o 6% do 710 tys. t. Najwięcej mięsa trafiło do Chin (275 tys. t o 13% więcej r/r) oraz do Japonii i Korei Południowej. Import do krajów Wspólnoty był niewielki i wyniósł 5,2 tys. t (głównie Szwajcaria: 2,7 tys. t).

Ceny

Polska: Stawka w skupach stabilizuje się na wysokim poziomie. W tygodniu zakończonym 19 maja średnia cena żywca osiągnęła 5,83 zł/kg (wzrost o 0,4% t/t). Najwięcej płacono w regionie północnym (5,86 zł/kg).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 19 V 2019 [zł/kg] 12 V 2019 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,86 5,82 0,6%
środkowo-wschodni 5,88 5,88 0,0%
południowo-wschodni 5,82 5,75 1,1%
zachodni 5,78 5,77 0,2%
Polska 5,83 5,81 0,4%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 19 V 2019 [zł/kg] 20 V 2018 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 5,78 4,42 30,9%
E 5,69 4,33 31,4%
U 5,47 4,09 33,8%
R 5,24 3,84 36,3%
O 4,25 3,64 16,7%
P 4,62 3,58 31,8%
S-P 5,83 4,42 31,8%

Źródło: MRiRW

Średnia stawka 5,83 zł/kg jest o niemal 32% wyższa niż przed rokiem. Największa różnica objęła mięso klasy R (21,5%), najmniejsza - klasę O (16,7%).

W kwietniu 2019 r. odnotowano bardzo wysoki wzrost cen żywca . Osiągnęła poziom 5,72 zł/kg, czyli o niemal 28% więcej niż w marcu. Nieco niższa, ale wciąż bardzo widoczna różnica w porównaniu z kwietniem 2018 r. wyniosła 26%.

Unia Europejska: Ożywienie na rynku trzody objęło wszystkich głównych producentów UE. Największe widoczne jest w Polsce, Belgii i Holandii (powyżej 20% m/m). Średnia stawka dla 100 kg żywca w klasie S wyniosła w UE niecałe 168 EUR/t i była o ponad 15% wyższa zarówno w stosunku do wcześniejszego miesiąca jak i poprzedniego roku.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (IV 2019) [EUR/100kg]

Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl