Produkcja i pogłowie

Skup: Wolumen skupu pozostaje na poziomie niższym niż przed rokiem, ale różnica zmniejsza się. W pierwszym czterech miesiącach 2019 r. wartość wyniosła 140,6 tys. t i była o 1,7% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uboje: Zmniejsza się wartość ubojów bydła w Polsce. Według GUS w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. wyniosła 580 tys. sztuk, czyli o ponad 9% mniej niż przed rokiem.

Handel

UE: Pierwszy kwartał zakończył się wzrostem eksportu wołowiny i bydła (w ekwiwalencie tusz) z Unii Europejskiej. Wolumen osiągnął 172 tys. t i był o 3,5% wyższy r/r. Największymi odbiorcami unijnego mięsa są Hongkong (10,4%) i Izrael (8,6%).

Zmniejsza się z kolei import mięsa i bydła do UE z krajów z trzecich. W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wyniósł on 76 tys. t, czyli był o blisko 6% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ceny

Polska: W tygodniu zakończonym 9 czerwca 2019 r. średnia stawka za kilogram żywca wyniosła 6,24 zł. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca jest to spadek o 1%. Cena jest niższa w relacji r/r o równe 10% (zob. tab.).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 9 VI 2019 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,47 1,4% -8,3%
byki 12-24 m-ce (A) 6,55 -1,5% -12,1%
byki > 24 m-cy (B) 6,35 -2,2% -14,0%
krowy (D) 5,18 -0,8% -20,5%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,70 -0,6% -3,3%
Bydło ogółem 6,24 -1,0% -10,1%

Źródło: MRiRW

Według danych GUS średnia cena żywca wołowego w maju 2019 r. wyniosła 6,52 zł za kilogram. W porównaniu z marcem stawka wzrosła o 0,5% (3 grosze). W stosunku do ubiegłego roku cena jest niższa o 1,4%.

Unia Europejska: Na początku czerwca u wszystkich głównych producentów wołowiny w Europie widoczne były spadki w ujęciu miesięcznym i tygodniowym (z wyjątkiem Francji).

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 3 VI - 9 VI 2019 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 347,92 0,2% -0,1%
Niemcy 337,47 -0,4% -3,5%
Wlk. Brytania 396,20 -1,1% -3,3%
Hiszpania 374,68 -2,6% -2,1%
Polska 297,26 -0,1% -0,8%
UE 361,80 -0,7% -1,4%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Mimo spadku wolumenów ubojów i skupu bydła podaż na rynku jest stosunkowo duża, a ceny żywca wołowego znajdują się w trendzie spadkowym. Ponadto odnotowuje się w ostatnim okresie spowolnienie w eksporcie skutkujące mniejszymi wysyłkami surowca poza granice kraju.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl