Wstęp

Kukurydza w Europie drożała w ślad za notowaniami na giełdzie w Chicago. Tamtejszy surowiec na przełomie maja osiągał swoje kilkuletnie maksima. Powodem były niesprzyjające warunki atmosferyczne w USA podczas zasiewów roślin jarych. Cześć areału nie została w ogóle obsiana kukurydzą, pojawiają się też obawy o plonowanie upraw. Na giełdzie Euronext/Matif najbliższy kontrakt był o 3,7% wyższy niż przed miesiącem.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
sierpień'19 listopad’19 styczeń’20
21.06.19 175,75 176,25 178,00
21.05.19 169,50 171,75 173,25
zmiana m/m 3,7% 2,6% 2,7%
  sierpień’18 listopad’18 styczeń’19
21.05.18 179,00 178,00 180,00
zmiana r/r -1,8% -1,0% -1,1%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat:Prognozowany wolumen zbiorów w nadchodzącym miesiącu został zredukowany do 1 099 tys. t. To o ponad 3% mniej względem wcześniejszej prognozy. Wartość jest też niższa niż w zeszłym roku – o niemal 2%. Areał pozostaje powyżej 190 mln ha, obniżyła się jednak przeciętna wydajność.

Do istotnej korekty doszło w Stanach Zjednoczonych, z 382 mln t w majowej publikacji do 347 mln t w czerwcowej. Jest to spowodowane ulewnymi deszczami w tzw. „pasie kukurydzy” w USA, które doprowadziły do zalania podczas zasiewów.

UE: Prognoza Komisji Europejskiej z końca maja przewiduje zbiory kukurydzy na ziarno w krajach UE w wysokości 68,5 mln t. To mniej niż przed rokiem (-1,1%), jednak o ponad 4% więcej niż pięcioletnia średnia. Przewidywana powierzchnia 8,7 mln ha jest blisko 5% wyższa r/r i nieznacznie niższa niż średnia z pięciu lat. Wydajność na poziomie 7,9 t/ha będzie w porównaniu z 2018 r. o 5,5% niższa, ale o 4,4% wyższa niż średnia z lat 2014-18.

Polska: Według prognoz KE zbiory kukurydzy na ziarno w Polsce wyniosą w tym roku 4,2 mln t (prawie o 9% więcej r/r i 3% więcej w stosunku do pięcioletniej średniej). Powierzchnia nie uległa większym zmianom: 636 tys. ha wobec 645 tys. ha przed rokiem. Przewidywana wydajność ma wzrosnąć z 6,0 do 6,6 t/ha.

Handel

Świat: Globalny wolumen eksportu według danych z najnowszej prognozy USDA ma przekroczyć w sezonie 2019/20 poziom 171 mln t. Sprzyjające warunki atmosferyczny pozwoliły zwiększyć przewidywania do 33,5 mln t dla Argentyny i do 35 mln t dla Brazylii. Inaczej wygląda sytuacja u największego producenta, czyli w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy wolumen eksportu został zredukowany do 55 mln t – to o 3 mln mniej iż przed miesiącem. Spowodowane jest to obawą o opóźnienia w zasiewach i ich mniejszy areał niż wcześniej przewidywano (nadmierne opady deszczu).

Polska: Według wstępnych danych MRiRW eksport kukurydzy z Polski w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. zbliżył się do 301 tys. t. To o ponad 8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.W przypadku importu ziarna do Polski w analizowanym okresie wolumen uległ zwiększeniu. W okresie I-IV 2019 r. wyniósł 188 tys. t, wobec 96 tys. t przed rokiem (113% więcej).

Zużycie i zapasy

Świat: Szacunki konsumpcji w sezonie 2019/20 określane są na poziomie 1 134 mln t. W porównaniu z majową prognozą doszło do korekty o ok. 1%. Wśród poszczególnych krajów największy spadek zanotowały USA (z 315 do 307 mln t) i Kanada (z 14,7 do 13,7 mln t).

Projekcja zapasów końcowych po sezonie 2019/20 spadła poniżej 300 mln t. Aktualnie prognozowany wolumen jest o 7,7% niższy niż przed miesiącem i o 10,7% niż przed rokiem. Widoczne spadki mają miejsce wśród producentów z obu Ameryk (USA, Argentyna, Brazylia).

Ceny

Początek maja na paryskiej giełdzie objawił się kolejnymi obniżkami notowań na czerwcowy kontrakt. W połowie miesiąca cena wahała się między 162 a 164 EUR/t.

Kolejny konktrakt, z terminem zapadalności na sierpień, czyli ostatni z aktualnych zbiorów, do końca maja był w trendzie bocznym poniżej 170 EUR/t. Pod koniec miesiąca wzrósł do blisko 180 EUR/t. Europejska kukurydza podążała za dynamicznie drożejącym ziarnem w USA na giełdzie CBOT (kontrakt lipcowy zyskiwał ponad 20%). Amerykańskie zasiewy kukurydzy są opóźnione z powodu niesprzyjajacych warunków atmosferycznych.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 6 czerwca br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 700 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. stawka jest wyższa o 1,6%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie maja 2018 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 670 zł/t (spadek m/m o 1%), od 650 zł/t do maksymalnie 700 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w maju 2019 r. wyniosła 711 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to spadek o 1,1%. W porównaniu do maja 2018 r. stawka jest wyższa o 5%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl