Produkcja i pogłowie

Uboje: W pierwszych czterech miesiącach wolumen ubojów trzody wyniósł prawie 7,5 tys. sztuk (dane GUS). W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku jest to spadek o ponad 3%.

Skup: Zgodnie z opracowaniem IERiGŻ w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. poziom skupu przekroczył 555 tys. t. W stosunku do okresu I-IV 2018 r. wartość nie zmieniła się istotnie (-0,2%).

Handel

UE: Eksport wieprzowiny w pierwszym kwartale zwiększył się r/r o ponad 9% (do 1,11 mln t). Największy przyrost dotyczył Chin (41% eksportu ogółem z UE), które zwiększyły odbiór mięsa o 26% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Import w badanym okresie osiągnął prawie 8 tys. t, czyli o 14% mniej niż na początku 2018 r. Największym dostawcą na unijny rynek jest Szwajcaria (50%).

Ceny

Polska: Cena trzody utrzymuje się na poziomie poniżej 6 zł/kg. W tygodniu zakończonym 9 czerwca średnia cena żywca osiągnęła 5,80 zł/kg (niewielki spadek o 0,3% t/t). Najwięcej płacono w regionie środkowo-wschodnim (5,87 zł/kg).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 9 VI 2019 [zł/kg] 2 VI 2019 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,81 5,81 0,0%
środkowo-wschodni 5,87 5,86 0,2%
południowo-wschodni 5,78 5,84 -1,0%
zachodni 5,75 5,78 -0,4%
Polska 5,80 5,82 -0,3%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 9 VI 2019 [zł/kg] 10 VI 2018 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 5,76 4,66 23,7%
E 5,66 4,57 23,8%
U 5,43 4,34 24,9%
R 5,17 4,09 26,5%
O 4,77 3,73 27,8%
P 4,60 3,61 27,5%
S-P 5,80 4,68 24,0%

Źródło: MRiRW

Średnia stawka 5,80 zł/kg jest o 24% wyższa niż przed rokiem. Największa różnica objęła mięso klasy O (27,58%), najmniejsza – klasę S (23,7%).

W maju 2019 r. utrzymywał się trend wzrostowy cen żywca wieprzowego. Osiągnął on poziom 5,83 zł/kg, czyli o niemal 2% więcej niż w kwietniu. W stosunku do maja 2018 r. aktualna cena jest wyższa o 30%.

Unia Europejska: Po bardzo wysokich wzrostach na przełomie marca i kwietnia, dynamika w maju nieco wyhamowała. W stosunku do wcześniejszego miesiąca podwyżki dalej są widoczne, jednak ich wartości są jednocyfrowe. W porównaniu z sytuacją sprzed roku aktualne ceny zarówno dla klasy S, jak E są o ponad 20% wyższe (zob. tab.).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (V 2019) [EUR/100kg]

Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl