Wstęp

Kukurydza na paryskimi Matifie w lipcu drożała i osiagała poziomy najwyższe od lutego tego roku (kontrakt sierpniowy). Aktualnie kukurydza znajduje się w ważnym etapie w okresie wegetacyjnym, a warunki atmosferyczne z uwagi na bardzo wysokie temperatury nie sprzyjają. Aktualne stawki są jednak na poziomie niższym niż przed rokiem (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
sierpień'19 listopad’19 styczeń’20
26.07.19 179,25 178,50 180,50
26.06.19 177,50 178,00 180,25
zmiana m/m 1,0% 0,3% 0,1%
  sierpień’18 listopad’18 styczeń’19
26.07.18 190,00 178,50 180,75
zmiana r/r -5,7% 0,0% -0,1%

Produkcja

17/19

Kukurydza
dane globalne mln t
17/19 18/19 szac. 19/20 progn. V'19 19/20 progn. VI'19 Zmiana m/m Zmiana r/r
powierzchnia (mln ha) 192,0 191,1 193,3 191,9 -0,7% 0,4%
plon (t/ha) 5,61 5,86 5,87 5,73 -2,4% -2,2%
produkcja 1078,0 1120,5 1133,8 1099,2 -3,1% -1,9%
zużycie 1090,2 1134,3 1145,0 1134,1 -1,0% 0,0%
eksport 152,0 168,0 171,3 171,2 -0,1% 1,9%
zapasy końcowe 339,3 325,4 314,7 290,5 -7,7% -10,7%

18/19 szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
17/19 18/19 szac. 19/20 progn. V'19 19/20 progn. VI'19 Zmiana m/m Zmiana r/r
powierzchnia (mln ha) 192,0 191,1 193,3 191,9 -0,7% 0,4%
plon (t/ha) 5,61 5,86 5,87 5,73 -2,4% -2,2%
produkcja 1078,0 1120,5 1133,8 1099,2 -3,1% -1,9%
zużycie 1090,2 1134,3 1145,0 1134,1 -1,0% 0,0%
eksport 152,0 168,0 171,3 171,2 -0,1% 1,9%
zapasy końcowe 339,3 325,4 314,7 290,5 -7,7% -10,7%

19/20 progn. V'19

Kukurydza
dane globalne mln t
17/19 18/19 szac. 19/20 progn. V'19 19/20 progn. VI'19 Zmiana m/m Zmiana r/r
powierzchnia (mln ha) 192,0 191,1 193,3 191,9 -0,7% 0,4%
plon (t/ha) 5,61 5,86 5,87 5,73 -2,4% -2,2%
produkcja 1078,0 1120,5 1133,8 1099,2 -3,1% -1,9%
zużycie 1090,2 1134,3 1145,0 1134,1 -1,0% 0,0%
eksport 152,0 168,0 171,3 171,2 -0,1% 1,9%
zapasy końcowe 339,3 325,4 314,7 290,5 -7,7% -10,7%

19/20 progn. VI'19

Kukurydza
dane globalne mln t
17/19 18/19 szac. 19/20 progn. V'19 19/20 progn. VI'19 Zmiana m/m Zmiana r/r
powierzchnia (mln ha) 192,0 191,1 193,3 191,9 -0,7% 0,4%
plon (t/ha) 5,61 5,86 5,87 5,73 -2,4% -2,2%
produkcja 1078,0 1120,5 1133,8 1099,2 -3,1% -1,9%
zużycie 1090,2 1134,3 1145,0 1134,1 -1,0% 0,0%
eksport 152,0 168,0 171,3 171,2 -0,1% 1,9%
zapasy końcowe 339,3 325,4 314,7 290,5 -7,7% -10,7%

Zmiana m/m

Kukurydza
dane globalne mln t
17/19 18/19 szac. 19/20 progn. V'19 19/20 progn. VI'19 Zmiana m/m Zmiana r/r
powierzchnia (mln ha) 192,0 191,1 193,3 191,9 -0,7% 0,4%
plon (t/ha) 5,61 5,86 5,87 5,73 -2,4% -2,2%
produkcja 1078,0 1120,5 1133,8 1099,2 -3,1% -1,9%
zużycie 1090,2 1134,3 1145,0 1134,1 -1,0% 0,0%
eksport 152,0 168,0 171,3 171,2 -0,1% 1,9%
zapasy końcowe 339,3 325,4 314,7 290,5 -7,7% -10,7%

Zmiana r/r

Kukurydza
dane globalne mln t
17/19 18/19 szac. 19/20 progn. V'19 19/20 progn. VI'19 Zmiana m/m Zmiana r/r
powierzchnia (mln ha) 192,0 191,1 193,3 191,9 -0,7% 0,4%
plon (t/ha) 5,61 5,86 5,87 5,73 -2,4% -2,2%
produkcja 1078,0 1120,5 1133,8 1099,2 -3,1% -1,9%
zużycie 1090,2 1134,3 1145,0 1134,1 -1,0% 0,0%
eksport 152,0 168,0 171,3 171,2 -0,1% 1,9%
zapasy końcowe 339,3 325,4 314,7 290,5 -7,7% -10,7%

Źródło: USDA

Świat: W lipcowej prognozie globalna prognoza zbiorów w sezonie 2019/20 została zwiększona o 0,5% w porównaniu z danymi sprzed miesiąca. O blisko 5% zwiększono wolumen w USA. Na Ukrainie z kolei podwyższono szacunki do 34 mln t wobec 33 mln t przed miesiącem.

UE: Komisja Europejska szacuje, że zbiory kukurydzy w UE będą na poziomie 69,3 mln t, czyli na poziomie porównywalnym do tego z sezonu 2018/19. Areał z kolei określany jest na 8,8 mln ha – to o 6% więcej niż przed rokiem. Inne organizacje prognozują kolejno zbiory w wysokości 62,6 mln t (ADM), 62,9 mln t (Coceral), 63,4 mln t (Stratégie Grain).

Polska: W porównaniu z danymi sprzed miesiąca w lipcu nie doszło do istotnych zmian w szacunkach dla Polski. Według prognoz KE zbiory kukurydzy na ziarno wyniosą w tym roku 4,1 mln t (prawie o 9% więcej r/r i o 3% więcej w stosunku do pięcioletniej średniej). Powierzchnia utrzymuje się na poziomie 636 tys. ha wobec 645 tys. ha przed rokiem. Przewidywana wydajność ma wzrosnąć z 6,0 do 6,5 t/ha.

Handel

Świat: Po podwyżce wolumenu w zeszłym miesiącu prognozowany na aktualny sezon eksport pozostaje na pułapie ponad 171 mln t. Wzrost o 1 mln t na Ukrainie (do 28 mln t) zrównoważył spadek w Brazylii (z 35 na 34 mln t).

Zużycie i zapasy

Świat: Prognoza globalnej konsumpcji w sezonie 2019/20 określana jest na poziomie 1 135 mln t. To nieznacznie więcej niż w ubiegłym sezonie.

Po zeszłomiesięcznej redukcji prognoza globalnych zapasów końcowych została podniesiona i zbliżyła się do granicy 300 mln t. Powodem zmiany było głównie zwiększenie szacunków zapasów w USA, dla których też przewidywane są wyższe zbiory m/m.

Ceny

Konktrakt z terminem zapadalności na sierpień, czyli ostatni z aktualnych zbiorów, do końca maja był w trendzie bocznym poniżej 170 EUR/t. Pod koniec miesiąca wzrósł do blisko 180 EUR/t. Europejska kukurydza podążała za dynamicznie drożejącym ziarnem w USA na giełdzie CBOT (kontrakt lipcowy zyskiwał ponad 20%). Amerykańskie zasiewy kukurydzy są opóźnione z powodu niesprzyjajacych warunków atmosferycznych.

Wzrost europejskiej kukurydzy na Matif z nielicznymi korektami utrzymywał się także w lipcu. W drugiej połowie miesiąca został przekroczony pułap 180 EUR/t na sierpniowy kontrakt. W Stanach obawy o stan upraw kukurydzy zmniejszyły się dzięki polepszeniu warunków atmosferycznych.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

W tygodniu kończącym się 14 lipca br. cena tony suchej kukurydzy paszowej według danych MRiRW wyniosła 691 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. stawka jest niższa o 1%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie maja 2018 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 670 zł/t (spadek m/m o 1%), od 650 zł/t do maksymalnie 700 zł/t.

Średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej zgodnie z systemem informacji MRiRW w czerwcu 2019 r. wyniosła 699 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to spadek o 1,7%. W porównaniu do czerwca 2018 r. stawka jest wyższa o 1,3%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl