Sytuacja rynkowa

Powraca scenariusz bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Dla branży drobiarskiej jest to negatywna wiadomość, gdyż stawia pod znakiem zapytania opłacalność wymiany handlowej po 31 października br. To może zakłócać planowanie dostaw i prognozy dalszej współpracy między stronami. Nie można wykluczać też scenariusza wzmożonego eksportu mięsa drobiowego do Wielkiej Brytanii przed datą Brexitu, gdy ryzyko bezumownego Brexitu będzie bardzo wysokie. Wysoka niepewność związana z Brexitem nie pozostaje bez wpływu na mocne osłabienie się waluty brytyjskiej, co z kolei niekorzystnie wpływa na wynik ekonomiczny eksporterów rozliczających się w funtach brytyjskich. W bieżącym roku do połowy sierpnia funt osłabił się do w stosunku złotówki o około 6% i o około 7% do euro.

Pod koniec czerwca pomiędzy UE i krajami grupy Mercosur została podpisana umowa handlowa, w której zawarte są również zapisy dotyczące handlu produktami rolno-spożywczymi. Według zapisów umowy cła będą stopniowo znoszone w przypadku 93% linii taryfowych dotyczących eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych. Natomiast UE zliberalizuje handel 82% produktów rolnych, a pozostały procent będzie podlegać częściowej liberalizacji, włączając kontyngenty taryfowe. W przypadku drobiu bezcłowy kontyngent został ustalony na 180 tys. t w ekwiwalencie tuszki (podzielony na: 50% z kością i 50 % bez kości). Wolumen będzie podzielony na sześciu równych rocznych etapów. W UE zapisy umowy dotyczące produktów rolno-spożywczych są mocno krytykowane przez środowiska związane z produkcją rolną. To stawia pod znakiem zapytania ratyfikację umowy przez państwa członkowskie UE, niezbędną do wejścia w życie ww. umowy.

Produkcja w UE

Według danych KE opartych na danych Eurostatu produkcja mięsa drobiowego od stycznia do kwietnia br. wzrosła o 2,5% w stosunku do produkcji w analogicznym okresie 2018 r. Według tego źródła produkcja w Polsce była w badanym okresie o 4% wyższa, natomiast spadła o 4,1% we Francji, a w Niemczech o 1,5%. Według KE w bieżącym roku produkcja mięsa drobiowego w UE ma wzrosnąć o 2,5% (w ekwiwalencie tuszki) w stosunku do 2018 r.

Pasze (soja)

Od początku bieżącego sezonu do 11 sierpnia do UE najwięcej soi sprowadzono z Brazylii (55% udziału w imporcie) oraz z USA (30% udział w imporcie), natomiast śruta sojowa w ponad 88% docierała z Brazylii i Argentyny. W ww. okresie import soi wyniósł 1,52 mln t (2018/19: 1,55 mln t), natomiast śruty sojowej 2,1 mln t (2018/19: 1,96 mln t).

Ceny soi

Na giełdzie CBOT listopadowy kontrakt soi w notowaniu 16 sierpnia wyniósł 323 USD/t, co oznacza, że cena obniżyła się w ciągu miesiąca o prawie 3%. Patrząc z krótkiej perspektywy ceny soi na giełdzie CBOT od końca czerwca są w trendzie spadkowym. Skutek konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami ciąży na cenach amerykańskiej soi. Dodatkowo duży spadek pogłowia świń w Chinach z powodu występowania choroby ASF przyczynia się do spadku popytu na importowaną z USA soję.

Według danych KE 7 sierpnia najniższa ceny soi była w portach Zatoki Meksykańskiej (299 USD/t), a najwyższa w Brazylii (319 USD/t).

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących na dzień 19 sierpnia oferowana była w cenie 291 EUR/t, natomiast na giełdzie w Hamburgu śruta sojowa (44%) w dostawach natychmiastowych kosztowała 13 sierpnia 281 EUR/t (FOB Hamburg). W portach polskich notowania śruty sojowej (HI Pro) w połowie sierpnia wyniosły około 1400 PLN/t.

Handel

Po pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. unijny eksport mięsa drobiowego (żywiec, mięso, podroby i przetwory drobiowe w ekwiwalencie tuszki) był o około 12% większy niż w analogicznym okresie 2018 r., natomiast import wzrósł o prawie 14%. Import z Brazylii był na poziomie ponad 138 tys. t, z Tajlandii 137 tys. t, a z Ukrainy 56 tys. t.

Dostawy filetu z kością (CN 2071370) z Ukrainy po pięciu miesiącach 2019 r. były na poziomie 30,1 tys. t, tj. były o 46% większe niż analogicznym okresie 2018 r. Według danych KE większość dostaw kierowanych jest do Polski i Holandii.

Ceny

W czerwcu miesięczna unijna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka wzrosła od maja o 0,5% i wyniosła wstępnie 190,1 EUR/100 kg. W stosunku do czerwca 2018 r. cena obniżyła się o 0,7%. W lipcu dane tygodniowe wskazują na dalszą obniżkę ceny, która może kształtować się poniżej poziomu 190 EUR/100 kg.

Sytuacja w Polsce

Po dwóch kwartałach 2019 r. skup przemysłowy drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł 1437 tys. t i był na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie 2018 r.

Po pięciu miesiącach 2019 r. eksport mięsa drobiowego (CN 0207, wstępne dane MRiRW) wzrósł wolumenowo o 14%, natomiast import wzrósł o 52%. Mimo zwiększonego importu, wolumenowy wzrost eksportu kompensował wyższą dynamikę importu mięsa drobiowego. Saldo handlowe Polski wolumenowo wzrosło w ww. okresie 2019 r. o prawie 12% i wyniosło około 550 tys. t. W 2018 r. saldo w analogicznym okresie wynosiło około 500 tys. t.

W czerwcu średnia miesięczna ceny skupu kurcząt brojlerów wyniosła 3,46 zł/kg, natomiast średnia krajowa cena skupu indyków wyniosła w czerwcu 5,63 zł/kg. Czerwcowe ceny skupu kurcząt były o 1,7% niższe niż w czerwcu 2018 r., natomiast indyków o 23% wyższe.

Komentarz

W Polsce dane nie wskazują jeszcze na zwiększony popyt Chin na mięso drobiowe. Duże uszczuplenie trzody chlewnej w Chinach, z powodu szerzenia się choroby ASF rodziło szansę dla producentów mięsa drobiowego na zwiększenie eksportu alternatywnego produktu. Tymczasem według niektórych źródeł wzrósł popyt na kaczki, których hodowla była w Chinach wcześniej bardzo rozpowszechniona, co sugeruje usilne działania władz mające na celu wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego.

W EU branża przygotowuje się na twardy Brexit. To może negatywnie odbić się także na polskim eksporcie mięsa drobiowego do Wielkiej Brytanii, która jest jednym z głównych importerów białego mięsa z Polski. Eksporterzy rozliczający się w funtach brytyjskich już ponoszą straty z tytułu dużego osłabienia się brytyjskiej waluty.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl