Sytuacja rynkowa

Według nowych danych USDA światowa produkcja (rynki monitorowane przez USDA) mięsa kurcząt (Ready-to-cook ekw.) wzrośnie o 4% w 2020, do poziomu 103,5 mln t. W głównej mierze jest to efekt rozszerzającej się choroby ASF, która rozprzestrzenia się w Azji Południowo-Wschodniej. W bieżącym roku światowa produkcja mięsa kurcząt ma wynieść 99,6 mln t, co oznacza, że w przyszłym roku ma zwiększyć się o ponad 3,9 mln t. Największy przyrost produkcji przewidziany jest w Chinach, gdzie wzrost ma osiągnąć poziom 2 mln t (+14,5%), a więc około połowy światowego przyrostu. W innych krajach Azji dotkniętych wspomnianą chorobą również przewidywane są wzrosty produkcji: na Filipinach o 10%, w Wietnamie o 5%, a w Korei Południowej o 2%.

W 2020 r. chiński import mięsa kurcząt ma wzrosnąć o 20% w stosunku do bieżącego roku. Zwiększona produkcja i import tego mięsa ma skutkować wzrostem jego spożycia o 15%. Jednak jak przewiduje USDA spożycie mięs łącznie, tj. wieprzowiny, kurcząt i wołowiny obniży się w Chinach o 12%, co jest efektem dużego spadku spożycia wieprzowiny.

Wyższa niż w Chinach dynamika wzrostu importu mięsa kurcząt w 2020 r. przewidywana jest dla Filipin. Eksporterzy mięsa kurcząt mają zwiększyć tam dostawy o 27%. Spadek spożycia mięsa wieprzowego będący skutkiem ASF spowoduje, że konsumpcja mięsa kurcząt (przewidywany wzrost o 13%) w 2020 r. ma przekroczyć poziom konsumpcji wieprzowiny.

Brazylia – podobnie jak w bieżącym roku – pozostanie największym światowym eksporterem mięsa kurcząt. W 2019 r. przewidywany wolumen eksportu ma wynieść 3,85 mln t, a w 2020 r. ma zwiększyć się o prawie 0,2 mln t do poziomu 4,04 mln t. USDA przewiduje, że w 2020 USA wyeksportuje 3,3 mln t mięsa kurcząt (+2 r/r), UE 1,6 mln t (+1,9% r/r), a Tajlandia 1,1 mln t (+11% r/r). W 2020 r. ukraiński eksport ma wzrosnąć o 12,5% r/r do poziomu 450 tys. t.

Produkcja w UE

Według danych KE opartych na informacjach z Eurostatu produkcja mięsa drobiowego po pięciu miesiącach była o 2,5% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast po sześciu miesiącach dynamika wzrostu obniżyła się i była o 1,8% większa. Najwyższy wzrost utrzymuje się w Hiszpanii (+9,9 po I półroczu), natomiast we Francji odnotowano spadek produkcji o 4,2%.

Według najnowszej unijnej krótkoterminowej prognozy w 2019 r. produkcja mięsa drobiowego ma wzrosnąć o 2,5% r/r, do poziomu 15,86 mln t. Ta prognoza oznacza, że przewidywane jest zwiększenie produkcji w drugim półroczu – ma być ona napędzana wyższym popytem na mięso drobiowe, które częściej ma być zastępowane coraz droższym mięsem wieprzowym. Unijna konsumpcja mięsa drobiowego per capita ma w 2019 r. wzrosnąć do 25,3 kg, co oznacza wzrost udziału konsumpcji tego mięsa do 33,5%.

Pasze (soja)

Według krótkoterminowej prognozy KE zużycie soi w UE w sezonie 2019/20 ma wynieść 18,8 mln t oraz śruty sojowej 31,4 mln t, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu odpowiednio o 5,2% i 4,1%. Import soi ma wynieść 15,1 mln t, tj. ma być o 0,2% większy niż w poprzednim sezonie, a śruty o 18,7 mln t (+4%). Według USDA w bieżącym sezonie produkcja światowa soi ma obniżyć się do poziomu 339 mln t, tj. ma być o prawie 20 mln mniejsza niż w poprzednim sezonie. Wyraźny spadek produkcji soi ma wystąpić w USA, gdzie analitycy spodziewają się produkcji na poziomie 96,6 mln t, tj. o ponad 2,2 mln t mniej niż w sezonie 2018/19. W Argentynie spodziewany jest niewielki spadek produkcji – zmiana z 53,3 mln t do 53 mln t, natomiast w Brazylii produkcja soi ma wynieść 123 mln t, co oznacza wzrost w stosunku do sezonu 2018/19 o 6 mln t.

Od początku bieżącego sezonu do 13 października najwięcej soi sprowadzono z USA (prawie 1,5 mln t) z udziałem prawie 41% w imporcie tego surowca, natomiast import z Brazylii wyniósł 1,4 mln t z udziałem na poziomie 38%. W przypadku śruty sojowej największymi dostawcami pozostają Brazylia (2,6 mln t) i Argentyna (2,5 mln t). Łączny import soi w ww. okresie wyniósł 3,6 mln t, natomiast śruty sojowej 5,6 mln t.

Ceny soi

Według danych KE ceny eksportowe soi 9 października były wyższe niż 4 tygodnie wcześniej (porównanie cen u największych eksporterów soi). Najniższa cena była w Argentynie (322 EUR/t), natomiast najwyższa w Brazylii (336 EUR/t).

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących na dzień 16 października oferowana była w cenie 300 EUR/t (+1 EUR/t m/m). Ceny oferowane w kolejnych miesiącach aż do końca roku były na tym samym poziomie. Na giełdzie w Hamburgu śruta sojowa (44%) w dostawach natychmiastowych kosztowała 15 września 292 EUR/t (FOB Hamburg), tj. o 6,5 EUR/t więcej niż 17 września. Notowania soi w kolejnych miesiącach br. były na tym samym poziomie.

Handel

Po siedmiu miesiącach 2019 r. unijny eksport mięsa drobiowego był o 9,7% większy niż w analogicznym okresie 2018 r., natomiast import zwiększył się o 10,5% (dane: żywiec, mięso, podroby i przetwory drobiowe w ekwiwalencie tuszki). Unijne saldo wyrażone w wolumenie tuszki wzrosło w porównywanych wyżej okresach o 9%. Import mięsa drobiowego z Brazylii nieco wyhamował i po siedmiu miesiącach dostawy z Brazylii i Tajlandii były na porównywalnych wolumenowo poziomach. Na każdego z dostawców przypadał 37% udział w całym unijnym imporcie mięsa drobiowego.

Według przewidywań KE w 2019 r. eksport mięsa drobiowego zwiększy się o 4,5% r/r, do poziomu 1,71 mln t , natomiast import o 6%, do poziomu 0,87 mln t.

Ceny

Notowania unijnej średniej ceny sprzedaży tuszki kurczaka (65%) weszły w fazę spadków. Według wstępnych danych KE w sierpniu miesięczna unijna średnia ważona cena obniżyła się do 189,8 EUR/100 kg, natomiast we wrześniu do 189,4 EUR/100 kg.

Sytuacja w Polsce

Jak podało MRiRW, kolejne trzy zakłady drobiarskie przeszły pozytywnie kontrole przeprowadzane przez stronę chińską, które są warunkiem dopuszczenia do chińskiego rynku. Są to: CEDROB S.A. Ciechanów, Ubojnia Drobiu Ujazdówek, Zakład Drobiarski w Niepołomicach oraz ROLDROB S.A. Pełny dostęp do tego rynku podmioty te mają uzyskać po przesłaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii dodatkowych informacji dotyczących tych zakładów.

Po ośmiu miesiącach 2019 r. skup przemysłowy drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł prawie 1,9 mln t (na podst. miesięcznych danych meldunkowych) i był o 0,9% większy niż w analogicznym okresie 2018 r. W sierpniu br. skup był o 2,6% większy niż w sierpniu 2019 r.

Po siedmiu miesiącach 2019 r. eksport mięsa drobiowego (CN 0207, wstępne dane MRiRW) był wolumenowo o 9% wyższy, a import o 35% wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Saldo handlowe Polski wolumenowo wzrosło w ww. o 8 % i wyniosło około 767 tys. t, co oznacza, że było o ponad 54 tys. t wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r.

W sierpniu krajowa średnia cena miesięczna skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,51 zł/kg, natomiast we wrześniu obniżyła się do 3,48 zł/kg. Wrześniowa cena skupu była o 4,4% niższa niż we wrześniu 2018 r. Ceny indyków utrzymały się w trendzie wzrostowym, choć różnica do cen z analogicznego okresu 2018 r. zmniejsza się. W sierpniu średnia krajowa cena wyniosła 5,68 zł/kg (+17,6% r/r), natomiast we wrześniu 5,75zł/kg (+9,9%).

Komentarz

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwestia wariantu Brexitu nie jest wyjaśniona (nie należy również odrzucać przesunięcia terminu). W dalszym ciągu aktualne są wszystkie negatywne konsekwencje relacji handlowych na linii UE – Wielka Brytania w przypadku wariantu bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

W prognozach USDA perspektywy dla branży drobiarskiej są dobre. Prognozowany rosnący popyt na importowane mięso drobiowe do państw Azji Południowo-Wschodniej, w tym na duży rynek chiński, będzie wspierał eksport mięsa na te rynki. Polska ma zezwolenia na eksport mięsa drobiowego do Chin, co jest dużą szansą na rozwój tego kierunku handlowego.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem dla branży drobiarskiej jest wzrost cen wieprzowiny. Jest to skutek likwidacji w Azji wielu stad świń dotkniętych chorobą ASF, co spowodowało duży wzrost popytu na wieprzowinę na rynkach międzynarodowych oraz dynamiczny wzrost cen tego mięsa. W Polsce wyższe ceny wieprzowiny są również odczuwalne, co powinno przyczynić się do wzrostu konsumpcji tańszego mięsa drobiowego. Rozwój tego scenariusza może spowodować znacznie łagodniejszy sezonowy spadek cen mięsa drobiowego w skupie, który przypada na jesienne miesiące. Ten trend zaburzyć może realizacja scenariusza twardego Brexitu po 31 października. Warto również wspomnieć, że ostatnie miesiące roku, m.in. w Europie, wiążą się z migracjami ptaków i wyższym ryzykiem zarażeń drobiu ptasią grypą. W przypadku wystąpienia zarażeń w krajach będących ważnymi producentami drobiu zmieni się obraz tego rynku.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl